Aktualności

Spotkanie edukacyjne dla przedstawicieli samorządów zainteresowanych tematyką działań rewitalizacyjnych, fot. Mikołaj Kuras
Spotkanie edukacyjne dla przedstawicieli samorządów zainteresowanych tematyką działań rewitalizacyjnych, fot. Mikołaj Kuras

Rozmawiamy o rewitalizacji

Odnowione rynki, ulice i kamienice, przywrócone lokalnym społecznościom tereny poprzemysłowe oraz nowe funkcje dla niszczejących dotąd gmachów – to efekty realizacji inwestycji z zakresu rewitalizacji, współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W nowym unijnym rozdaniu wsparcie na rewitalizację trafi nie tylko do wszystkich miast, ale również na tereny wiejskie. Spotkanie edukacyjne dla przedstawicieli samorządów zainteresowanych tematyką kompleksowych działań rewitalizacyjnych odbyło się 30 maja w Urzędzie Marszałkowskim.

 

 

Dzięki środkom z Unii Europejskiej na lata 2007-2013 lokalne programy rewitalizacji realizowały 32 miasta w regionie. Największymi beneficjentami były Bydgoszcz, w której spektakularną rewitalizację przeszła Wyspa Młyńska, a także Toruń, gdzie gruntownie przebudowano między innymi ulicę Mickiewicza. Wśród włocławskich inwestycji znalazła się rewitalizacja Starego Miasta, w Grudziądzu strefę nadrzeczną przystosowano do nowych funkcji rekreacyjno-turystycznych, a w Inowrocławiu rewitalizację przeszło centrum miasta. Skorzystały też mniejsze miasta: w Chełmży zagospodarowano teren nad jeziorem, w Tucholi wypiękniał plac Wolności, a w Wąbrzeźnie plac Jana Pawła II.

 

– Pieniądze na realizację programów rewitalizacyjnych pomogły odmienić oblicza kujawsko-pomorskich miast. W nowym okresie programowania tego rodzaju wsparcie będzie dostępne również dla społeczności na terenach wiejskich. Chodzi nie tylko o odnowę infrastruktury, ale przede wszystkim o pomoc w kompleksowym rozwiązywaniu problemów społecznych danych obszarów – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego projekty z zakresu rewitalizacji będą mogły realizować wszystkie miasta a także społeczności lokalne na terenach wiejskich. Tylko w puli środków przeznaczonych dla miast samorządowe władze województwa zarezerwowały na ten cel około 220 milionów złotych. W przypadku obszarów wiejskich zadania z zakresu rewitalizacji będą realizowane w ramach instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (więcej o RLKS).

 

Wsparcie trafi między innymi na przebudowę i modernizację budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Skorzystają samorządy lokalne i ich jednostki, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły a także partnerzy publiczno-prywatni. Szczególny nacisk będzie położony na powiązanie projektów inwestycyjnych z działaniami „miękkimi”, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych.

 

Samorządy i społeczności lokalne przygotowują obecnie dokumenty strategiczne niezbędne do skutecznego zabiegania o wsparcie. 111 gmin z regionu złożyło wnioski o wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Pula środków dla gmin z Kujaw i Pomorza to 4,6 miliona złotych. Więcej informacji o konkursie.

 

W poniedziałek (30 maja) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie dla przedstawicieli wszystkich miast i gmin zainteresowanych tematyką rewitalizacji. Samorządowcy uzyskali informacje dotyczące cech i elementów prawidłowo opracowanych programów rewitalizacji. Przedstawione zostały również zasady ubiegania się o środki na projekty rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji o spotkaniu.

 

Więcej informacji o rewitalizacji

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

30 maja 2016 r.

 

Spotkanie edukacyjne dla przedstawicieli samorządów zainteresowanych tematyką działań rewitalizacyjnych, fot. Mikołaj KurasSpotkanie edukacyjne dla przedstawicieli samorządów zainteresowanych tematyką działań rewitalizacyjnych, fot. Mikołaj KurasSpotkanie edukacyjne dla przedstawicieli samorządów zainteresowanych tematyką działań rewitalizacyjnych, fot. Mikołaj KurasSpotkanie edukacyjne dla przedstawicieli samorządów zainteresowanych tematyką działań rewitalizacyjnych, fot. Mikołaj KurasSpotkanie edukacyjne dla przedstawicieli samorządów zainteresowanych tematyką działań rewitalizacyjnych, fot. Mikołaj KurasSpotkanie edukacyjne dla przedstawicieli samorządów zainteresowanych tematyką działań rewitalizacyjnych, fot. Mikołaj KurasSpotkanie edukacyjne dla przedstawicieli samorządów zainteresowanych tematyką działań rewitalizacyjnych, fot. Mikołaj KurasSpotkanie edukacyjne dla przedstawicieli samorządów zainteresowanych tematyką działań rewitalizacyjnych, fot. Mikołaj KurasSpotkanie edukacyjne dla przedstawicieli samorządów zainteresowanych tematyką działań rewitalizacyjnych, fot. Mikołaj KurasSpotkanie edukacyjne dla przedstawicieli samorządów zainteresowanych tematyką działań rewitalizacyjnych, fot. Mikołaj Kuras