Aktualności

Zrewitalizowana Wyspa Młyńska w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski
Zrewitalizowana Wyspa Młyńska w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski

Rozmowy o rewitalizacji

Spotkanie edukacyjne dla przedstawicieli samorządów zainteresowanych tematyką kompleksowych działań rewitalizacyjnych odbędzie się w czwartek (15 września) w Urzędzie Marszałkowskim. Wsparcie na rewitalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego trafi nie tylko do wszystkich miast, ale również na tereny wiejskie.

 

– Kontynuujemy program rewitalizacji w naszym regionie. By uzyskać wsparcie na ten cel, samorządy lokalne muszą najpierw przygotować spójne koncepcje działań, które nazywamy programami rewitalizacji – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekty z zakresu rewitalizacji mogą realizować wszystkie miasta a także społeczności lokalne na terenach wiejskich. Tylko w puli środków przeznaczonych dla miast samorządowe władze województwa zarezerwowały na ten cel około 220 milionów złotych. W przypadku obszarów wiejskich zadania z zakresu rewitalizacji będą realizowane w ramach instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (więcej o RLKS).

 

Wsparcie trafi między innymi na przebudowę i modernizację budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Skorzystają samorządy lokalne i ich jednostki, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły a także partnerzy publiczno-prywatni. Szczególny nacisk będzie położony na powiązanie projektów inwestycyjnych z działaniami „miękkimi”, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych.

 

Samorządy lokalne z regionu otrzymają też wsparcie finansowe na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji – strategicznych dokumentów niezbędnych do skutecznego zabiegania o dofinansowanie na zagospodarowanie obszarów rewitalizowanych. Zarząd województwa zatwierdził listę 51 gmin, które otrzymają dotacje w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (Lista beneficjentów). Wkrótce planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu w tym zakresie (więcej).

 

W czwartek (15 września) w Urzędzie Marszałkowskim odbędzie się spotkanie „Dobre praktyki w rewitalizacji. Kluczowe elementy i cechy Programu Rewitalizacji” dla przedstawicieli wszystkich miast i gmin. Tematem będą zagadnienia związane z opracowaniem programu rewitalizacji – przedstawione zostaną m.in. kluczowe elementy i cechy takiego programu, a także zagadnienia związane z wyznaczaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Szczegóły.

 

Więcej informacji o rewitalizacji

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

13 września 2016 r.