Aktualności

Fot. Tymoteusz Tymiński
Fot. Tymoteusz Tymiński

Zapraszamy kandydatów na ekspertów RPO

Jeszcze do jutra (23 września) trwa ogłoszony przez zarząd województwa otwarty nabór kandydatów na ekspertów, którzy jako członkowie komisji oceny projektów uczestniczyć będą w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Podstawowym kluczem są kompetencje i doświadczenie zawodowe.

 

– Zależy nam, by wybrać osoby kompetentne, o szerokich horyzontach i głębokiej wiedzy profesjonalnej, których poziom etyczny gwarantuje prawidłowe prowadzenie procedury – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Praca ekspertów jest odpłatna. Zasady wynagradzania (załącznik do uchwały zarządu województwa)

 

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby specjalizujące się w osiemnastu dziedzinach: 

 • infrastruktura badawczo-rozwojowa
 • innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach
 • technologie informacyjno-komunikacyjne w sektorze publicznym
 • inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • uzbrojenie terenów pod inwestycje
 • usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
 • transport i tabor miejski
 • gospodarka wodno-ściekowa
 • dziedzictwo kulturowe
 • bioróżnorodność przyrodnicza
 • infrastruktura drogowa
 • transport kolejowy
 • infrastruktura ochrony zdrowia
 • infrastruktura społeczna
 • rewitalizacja
 • strategiczne planowanie rozwoju terytorialnego
 • infrastruktura edukacyjna.

 

Wśród wymagań kierunkowe wyższe wykształcenie i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. Kandydatów eliminuje zatrudnienie w instytucjach zajmujących się wdrażaniem RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sytuacja potencjalnego konfliktu interesów, związana z profesjonalnym usługowym przygotowywaniem projektów pod dofinansowanie z RPO (chodzi o właścicieli i personel firm doradczo-konsultingowych).

 

Nabór ruszył 12 września i potrwa do 23 września. Lista wybranych ekspertów zostanie podana do publicznej wiadomości.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

12 września 2016 r.  

Ostatnia aktualizacja: 22 września 2016 r.