Rówieśnicy Niepodległej

Fot. Andrzej Goiński dla UMWKP
Fot. Andrzej Goiński dla UMWKP

Józef Jankowski

Józefa Jankowski, syn Stanisławy i Józefa, urodził się 3 maja 1920 roku w Mysłakówku (gmina Tłuchowo, powiat lipnowski). Ma dziesięcioro rodzeństwa – siedmioro braci i trzy siostry.

 

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Mysłakówku i w Źródłach (gmina Tłuchowo). Do czasu wybuchu wojny pomagał ojcu w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa. W czasie okupacji został skierowany do pracy u niemieckiego właściciela ziemskiego. W 1945 roku wysłano go do Westfalii w Niemczech, gdzie budował umocnienia i okopy. Jesienią, po zakończeniu wojny, pan Józef powrócił do Polski, do rodzinnego gospodarstwa.

 

W 1951 ożenił się z Kazimierą Kokoszczyńską, która również mieszkała w Mysłakówku. Państwo Jankowscy prowadzili własne gospodarstwo rolne. Tego samego roku na świat przyszło ich pierwsze dziecko, córka Anna. W kolejnych latach rodzina powiększyła się o synów Januarego i Stanisława, córkę Jadwigę, Grzegorza i najmłodszego syna Andrzeja. 

 

Pan Józef jest dziadkiem dwanaściorga wnucząt i  trzynaściorga prawnucząt.

 

Trzydzieści pięć lat temu senior przeszedł na emeryturę. Rodzinne gospodarstwo przekazał pod opiekę najmłodszemu synowi. Dobre zdrowie pozwala mu wykonywać nadal proste prace i służyć pomocą. Od 2008 roku jest wdowcem.

 

Pan Józef prowadził w młodości bardzo aktywne życie. Jeździł konno i na rowerze. Dziś ulubioną formą rozrywki są niego spotkania ze znajomymi i towarzyska gra w karty. Chętnie czyta, szczególnie literaturę katolicką i pisma o tematyce rolniczej.

 

Fot. Andrzej Goiński dla UMWKPFot. Andrzej Goiński dla UMWKPFot. Andrzej Goiński dla UMWKPFot. Andrzej Goiński dla UMWKP