Rówieśnicy Niepodległej

Czesława Horyd odznaczona Madalem Marszałka, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP
Czesława Horyd odznaczona Madalem Marszałka, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

Czesława Horyd

Czesława Horyd, z domu Romanowska, urodziła się 17 czerwca 1923 roku we wsi Bucewicze, gmina Komaje, powiat swięciański, województwo wileńskie. Jest jednym z sześciorga dzieci Anicenta i Marianny. Pani Czesława miała dwie siostry (Maria i Janina) oraz trzech braci (Henryk, Olgierd i Alfred).

 

Po ukończeniu szkoły podstawowej w Komajach w trakcie wojny, przebywała z całą rodziną w rodzinnej posiadłości. Okres ten oszczędził jej szczęśliwie traumatycznych doświadczeń.

 

Po wojnie zamieszkała w Wilnie, gdzie wyszła za mąż za Bohdana Horyda – syna wileńskiego artysty malarza Józefa Horyda. Państwo Horyd doczekało się syna Jerzego. Nestorka ma dwoje wnuków i troje prawnuków. Mieszkała w Wilnie przez szesnaście lat i pracowała w antykwariacie polskim. Okres tej pracy jest miłym wspomnieniem do dziś i był katalizatorem narodzin jej zainteresowań literaturą. Zainteresowaniem tym jest wierna – korzysta w miarę możliwości z oferty osiedlowej biblioteki.

 

W końcu lat 50 podjęła pracę w firmie krawieckiej w Wilnie, a w 1957 roku wraz z mężem i synem przyjechała do Polski. Początkowo mieszkała w Lublinie, w 1963 roku zamieszkała wraz z synem w Bydgoszczy. Podjęła pracę w Spółdzielni Pracy (krawieckiej) „Zenit” i tam pracowała do emerytury, do roku 1979.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

czerwiec 2023 r.