Aktualności

W Bydgoszczy dzięki środkom z RPO powstaje kolejny odcinek Trasy Uniwersyteckiej, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
W Bydgoszczy dzięki środkom z RPO powstaje kolejny odcinek Trasy Uniwersyteckiej, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Rok RPO

Około 300 ogłoszonych konkursów, ponad 3 tysiące złożonych wniosków oraz prawie 1,5 tysiąca zawartych umów o dofinansowanie projektów na ponad połowę dostępnej puli – to aktualny stan realizacjiRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym roku w fazę realizacji weszło szereg projektów społecznych, uruchomiliśmy też specjalne środki na rozwój tzw. potencjałów endogenicznych województwa.

 

Rok 2018 minął nam pod znakiem realizacji projektów wychodzących naprzeciw problemom i oczekiwaniom różnych grup mieszkańców – lokalnych społeczności, seniorów, chorych i ich rodzin, młodych rodziców, młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem. Wiele projektów – inwestycyjnych i społecznych – jest na etapie realizacji – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwo dysponuje kwotą 9,5 miliarda złotych. RPO jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Połączenie dwóch źródeł finansowania pozwala na wzajemne uzupełnianie się przedsięwzięć inwestycyjnych oraz projektów społecznych. Na przykład wsparciu na prowadzenie przedszkoli towarzyszą środki na budowę lub rozbudowę tego rodzaju placówek.

 

Wśród realizowanych obecnie projektów społecznych są między innymi przedsięwzięcia skierowane do seniorów, pomoc w aktywizacji i znalezieniu zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem, liczne projekty edukacyjne, stypendia dla zdolnej młodzieży, tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, a także pomoc młodym rodzicom w pokryciu kosztów wynajęcia niani czy opieki nad dzieckiem w żłobku.

 

Nie brakuje też projektów inwestycyjnych. Trwa przebudowa dróg wojewódzkich o łącznej długości około 100 kilometrów, w Bydgoszczy powstaje kolejny fragment Trasy Uniwersyteckiej, a w Toruniu zakończył się kolejny etap rozbudowy Szosy Chełmińskiej. Najwięcej inwestycji dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynków, wsparcie trafiło też między innymi na montaż instalacji do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych przy około 1,5 tysiąca gospodarstw domowych.

 

W 2018 roku Urząd Marszałkowski uruchomił specjalne wsparcie z RPO na rozwój tzw. potencjałów endogenicznych województwa: turystyki, uzdrowisk i kultury. To efekt zakończonych sukcesem renegocjacji naszego RPO z Komisją Europejską. Unia Europejska zgodziła się przeznaczyć na ten obszar działań 25 milionów euro, czyli około 107 milionów złotych. Chodzi o wykorzystanie i rozwój specyficznych potencjałów wynikających z uwarunkowań i zasobów przyrodniczych, przestrzennych czy kulturowych regionu. Środki mogą trafić między innymi na modernizację tężni, przebudowę Kinoteatru Grunwald w Toruniu oraz remont pałacu w Wieńcu (więcej).

 

Sukcesem było również osiągnięcie przez nasze województwo wymaganego poziomu certyfikacji wydatków RPO na trzy miesiące przed terminem. Ten ważny wskaźnik, mówiący o stanie zaawansowania realizacji naszego programu, został określny na poziomie 13,8 procent. Już z końcem września Kujawsko-Pomorskie osiągnęło poziom certyfikacji w wysokości 14,09 procent. Oznacza to, że nie ma żadnego zagrożenia utraty środków unijnych przez województwo kujawsko-pomorskie (więcej).

 

Warto przypomnieć, że poprzedni okres realizacji naszego RPO (w latach 2007-2013) nasze województwo wykorzystało najskuteczniej i najefektywniej w kraju wśród wszystkich regionalnych programów operacyjnych oraz programów realizowanych na szczeblu krajowym. Do realizacji naszego RPO nie było też żadnych uwag ze strony audytorów z Komisji Europejskiej (więcej).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

27 grudnia 2018 r.