Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Informacje prasowe

Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 oficjalnie zakończony

Trasa Uniwersytecka to jedno z kluczowych przedsięwzięć Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013

Nasze województwo jako jedno z pierwszych w kraju rozliczyło z Komisją Europejską Regionalny Program Operacyjny 2007-2013. Komisja przyjęła nasze sprawozdanie końcowe, kończąc tym samym weryfikację sposobu wydatkowania środków minionej perspektywy przez zarząd województwa. Gościem środowego (29 sierpnia) posiedzenia Komitetu Monitorującego był Christopher Todd z Komisji Europejskiej, który z rąk marszałka Piotra Całbeckiego odebrał medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, wybity z okazji setnej rocznicy odzyskania Niepodległości.

 

- Dzięki współpracy z Komisją Europejską nasz region się rozwija, jego mieszkańcy się bogacą, jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej zintegrowanym i solidarnym. To jest właśnie cel, który realizujemy dzięki naszej niepodległości. Medal dla pana Christophera Todda, który w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej odpowiada za środki rozwojowe dla naszego regionu, to wyraz wdzięczności dla niego, jego współpracowników i całej Komisji Europejskiej – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

- Regionalny Program Operacyjny perspektywy finansowej 2007-2013 był ważny z dwóch przyczyn. Przede wszystkim z punktu widzenia finansowego – dofinansowanie Unii Europejskiej dla regionu wyniosło prawie 1 miliard euro. Druga sprawa to sukces w realizacji programu i ogromy wpływ tych środków na rozwój potencjału regionu, wzrost konkurencyjności, tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę warunków życia jego mieszkańców – powiedział Christopher Todd. Przedstawiciel Komisji Europejskiej zwrócił także uwagę, że nasz RPO był jedynym polskim programem, co do którego nie było żadnych uwag ze strony audytorów z Komisji Europejskiej kontrolujących prawidłowość wydawania środków. 

 

Christopher Todd mówił także o wsparciu z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, które może pomóc w likwidacji szkód po nawałnicy z sierpnia 2017 roku – Z radością mogę powiedzieć, że dla Polski zostały przyznane fundusze w kwocie 12,2 miliona euro z Funduszu Solidarności – powiedział Christopher Todd. Wypłaty środków można się spodziewać na przełomie września i października.

 

Najlepsi w Polsce

 

Projekty w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 były realizowane, zgodnie z przyjętą zasadą N+2, do końca 2015 roku. Sprawozdanie końcowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostało złożone w marcu 2017 roku. Wskaźnik wykorzystania środków finansowych z naszego RPO WK-P 2007 -2013 wyniósł ponad 140 procent.

 

- To mówi o efektywności wdrażania wsparcia – wyższy wskaźnik oznacza, że za tę samą kwotę zrealizowano więcej projektów, a wsparcie trafiło do większej liczby beneficjentów. Efekt to lepsze oddziaływanie prorozwojowe. Kujawsko-Pomorskie jest pod tym względem najlepsze w Polsce – zarządzanie naszym RPO było najbardziej efektywne nie tylko w porównaniu z programami operacyjnymi innych województw, ale także z programami operacyjnymi realizowanymi na szczeblu krajowym. Oznacza to, że w najlepszy możliwy sposób  wykorzystaliśmy unijne środki pomocowe, które trafiły do naszego regionu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  

 

W RPO na lata 2007-2013 Kujawsko-Pomorskie miało do dyspozycji ok. 1 mld euro, czyli ponad 4 mld zł. Regionalny Program Operacyjny pozwolił na dofinansowanie 2,3 tys. projektów o łącznej wartości ponad 8 mld zł. Najwięcej środków wykorzystano na drogi i inne przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury transportowej - na ten cel województwo wydało ponad jedną czwartą pieniędzy z programu. Niewiele mniej zainwestowano w rozwój przedsiębiorczości i działalność badawczo-rozwojową.

 

Cel główny osiągnięty

 

Efekty realizacji RPO na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego zbadał też niezależny podmiot wybrany w przetargu, Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source z Poznania (stan danych na 30 czerwca 2016 r.). Sprawdziła m.in. jak Kujawsko-Pomorskie poradziło sobie z realizacją głównego celu programu, jakim była poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru.

 

„Analizując stopień realizacji wskaźników celu głównego programu należy uznać, że cel został w pełni osiągnięty, stopień realizacji wszystkich wskaźników przekroczył bowiem 100 procent. Uzyskane efekty, szczególnie w zakresie powstawania nowych miejsc pracy, są wyraźnie większe niż planowane, co świadczy o wyższej skuteczności wdrażanej interwencji niż zakładano - czytamy w raporcie poznańskiej pracowni.

 

W wyniku realizacji RPO powstało 4,3 tys. miejsc pracy. Najbardziej jest to dostrzegalne w powiecie aleksandrowskim, gdzie na tysiąc mieszkańców przybyło 2,14 etatu. Wysokie wskaźniki nowych miejsc pracy odnotowano też w powiatach tucholskim (1,82) oraz wąbrzeskim (1,47).

 

Kolejne efekty realizacji RPO to wzrost produktu krajowego brutto województwa o 3,9 proc., rewitalizacja obszarów o łącznej powierzchni 1,6 tys. hektarów i ponad 3,5 tys. nowych lub ulepszonych produktów, wypuszczonych na rynek przez blisko 3 tys. firm. Powstało 98 km nowych dróg, a blisko 670 km tras zmodernizowano. RPO na lata 2007-2013 to także 286 km nowej lub odnowionej sieci kanalizacyjnej, z której korzysta ponad 30 tysięcy osób, 150 km sieci szerokopasmowego internetu oraz 68 zbudowanych od podstaw lub przebudowanych obiektów użyteczności publicznej.

 

Mieszkańcy dostrzegają zmiany

 

Poza mierzalnymi wskaźnikami, pracownia Re-Source zapytała też o zdanie mieszkańców. Wśród tych, którzy identyfikują RPO i jego rolę zdecydowana większość (90 proc.) zauważa pozytywne zmiany w swoim otoczeniu, jakie zaszły dzięki jego realizacji.

 

Tych, którzy dostrzegli pozytywne zmiany, ankieterzy poprosili o sprecyzowanie co konkretnie mają na myśli. Badani mogli wskazać kilka odpowiedzi. 93,6 proc. wskazało rozwój sieci drogowej, a 91 proc. poprawę jakości dróg. Kolejne najczęściej pojawiające się odpowiedzi to większa dbałość o jakość środowiska naturalnego (85,9 proc.), poprawa estetyki otoczenia (83,3 proc.) oraz rozwój zaplecza turystycznego i sportowego (79,5 proc.).

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

29 sierpnia 2018 r.

ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2018 r.

 

Komitet Monitorujący RPO z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej Christophera Todda, fot. Łukasz PiecykKomitet Monitorujący RPO z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej Christophera Todda, fot. Łukasz PiecykKomitet Monitorujący RPO z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej Christophera Todda, fot. Łukasz PiecykKomitet Monitorujący RPO z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej Christophera Todda, fot. Łukasz PiecykKomitet Monitorujący RPO z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej Christophera Todda, fot. Łukasz PiecykKomitet Monitorujący RPO z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej Christophera Todda, fot. Łukasz PiecykKomitet Monitorujący RPO z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej Christophera Todda, fot. Łukasz PiecykKomitet Monitorujący RPO z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej Christophera Todda, fot. Łukasz PiecykTrasa Uniwersytecka to jedno z kluczowych przedsięwzięć Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.  Wsparcie na budowę wyniosło 93 miliony złotych. Dzięki środkom RPO z obecnej perspektywy powstanie jej drugi odcinek. Fot. Tymon Markowski/UMWKPCentrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu powstało z udziałem wsparcia RPO 2007-2013. Wart ponad 220 milionów złotych kompleks o charakterystycznej sylwecie nagrodzono prestiżowym tytułem Bryła Roku 2015, fot. Andrzej GoińskiJednym z największych zadań w poprzedniej perspektywie RPO były inwestycje w służbie zdrowia. Unijne środki pozwoliły na rozbudowę, modernizację i doposażenie szpitali wojewódzkich, miejskich i powiatowych, fot. Filip Kowalkowski/UMWK-PFundusze unijne w ramach RPO trafiły również na wsparcie inwestycji z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej. Na zdjęciu teren wokół domu kultury w Zakrzewie (powiat aleksandrowski), fot.  Jacek SmarzW ciągu pięciu lat realizacji rządowo-samorządowego programu budowy boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w naszym regionie w powstało 213 takich obiektów. Kujawsko-Pomorskie było w krajowej czołówce regionów uczestniczących w programie, fot. Jacek SmarzRegionalny Program Operacyjny 2007-2013 umożliwił przeprowadzenie wartych blisko 100 milionów złotych inwestycji w bydgoskim Centrum Onkologii. Powstała między innymi przełamująca stereotyp szpitalnego żywienia elegancka stołówka-restauracja, fot. Tymon Markowski/UMWK-PW ramach RPO 2007-2013 dotowane były inwestycje związane z powstaniem i uzbrojeniem wielu terenów inwestycyjnych, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl/UMWKPRegionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 to nie tylko ,,twarde” inwestycje, ale również pieniądze na wiele mniejszych i większych wydarzeń kulturalnych i artystycznych, fot. Mikołaj Kuras/UMWKPZ udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowano niezbędne inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, fot. Wojciech Kardas

 


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc