Aktualności

Rodzina w centrum - ceremonia podpisywania wniosku aplikacyjnego; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Rodzina w centrum – ceremonia podpisywania wniosku aplikacyjnego; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Rodzina w centrum uwagi

Samorząd województwa przygotował projekt, w ramach którego we wszystkich 19 powiatach ziemskich oraz w każdym z czterech miast na prawach powiatu w naszym regionie powstaną ośrodki wspierania rodzin, oferujące bezpłatnie specjalistyczne poradnictwo oraz pomoc psychologiczną, socjoterapeutyczną i prawną. Adresatami są zarówno rodziny naturalne, jak i instytucje pieczy zastępczej, partnerami 23 samorządy powiatowe i miejskie.

 

– Chodzi o szeroko rozumianą profilaktykę społeczną adresowaną do rodzin dysfunkcyjnych lub takich, które dysfunkcyjnymi stać się mogą, by nie dopuścić do tragedii jaką zawsze jest odebranie dzieci niewydolnym opiekuńczo i wychowawczo rodzicom. Drugą kwestią jest piecza zastępcza. Zależy nam, by odbywała się w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do rodzinnych, w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych dla co najwyżej czternaściorga młodych ludzi – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.     

 

Przedsięwzięcie pod hasłem „Rodzina w centrum” zakłada stworzenie sieci centrów wsparcia oferujących poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, prawne), mediację i terapię, warsztaty dla rodziców (naturalnych i zastępczych) i warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci, uczestnictwo w grupach wsparcia, superwizje w rodzinach zastępczych i wsparcie dla osób opuszczających instytucje pieczy zastępczej. Chcemy też poszerzyć krąg kandydatów do roli rodziców zastępczych i zapewnić im profesjonalne przygotowanie w postaci uczestnictwa w kursach specjalistycznych. Oprócz tego powstanie sześć nowych rodzinnych instytucji pieczy zastępczej: rodzinny dom dziecka w Toruniu oraz pięć małych (do czternaściorga podopiecznych) placówek opiekuńczo-wychowawczych (jedna w Toruniu i cztery w powiecie włocławskim).

 

W imieniu samorządu województwa liderem przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, który zaprosił do uczestnictwa wszystkie samorządy szczebla powiatowego (powiaty ziemskie i grodzkie) w Kujawsko-Pomorskiem. W środę (3 lutego) w Urzędzie Marszałkowskim reprezentacje wszystkich partnerów (w większości kierownictwa lokalnych ośrodków pomocy rodzinie) podpisały wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu ze środków naszego RPO 2014-2020. Czytaj też Cel: nowoczesne usługi społeczne

 

 

Poza własnymi rodzinami wychowuje się w naszym województwie (dane za 2014 rok) ponad 4,5 tysiąca dzieci, łącznie więcej niż 3 tysiące z nich w ponad 2 tysiącach rodzin zastępczych i 22 rodzinnych domach dziecka.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

3 lutego 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2015 r.

 

Rodzina w centrum - ceremonia podpisywania wniosku aplikacyjnego; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plRodzina w centrum - ceremonia podpisywania wniosku aplikacyjnego; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plRodzina w centrum - ceremonia podpisywania wniosku aplikacyjnego; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plRodzina w centrum - ceremonia podpisywania wniosku aplikacyjnego; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plRodzina w centrum - ceremonia podpisywania wniosku aplikacyjnego; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plRodzina w centrum - ceremonia podpisywania wniosku aplikacyjnego; fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl