Aktualności

Fot. Tymon Markowski
Fot. Tymon Markowski

Rodzina w centrum

Około 6 tysięcy osób skorzystało do tej pory z samorządowego wojewódzkiego programu „Rodzina w centrum”, oferującego specjalistyczne poradnictwo oraz pomoc psychologiczną, socjoterapeutyczną i prawną rodzinom z problemami i instytucjom pieczy zastępczej. Partnerami przedsięwzięcia są 23 samorządy powiatowe i miejskie, w których powstały i funkcjonują tzw. Centra Wspierania Rodzin.

 

– Działania w ramach projektu „Rodzina w Centrum” cieszą się dużym zainteresowaniem, tworzą nową jakość pracy z rodzinami, a ich kompleksowość pozwala skutecznie rozwiązywać różne problemy opiekuńczo-wychowawcze – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

„Rodzina w Centrum” to przedsięwzięcie  adresowane m.in. do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, młodzieży przygotowującej się do usamodzielnienia i opuszczenia pieczy zastępczej, a także rodzin naturalnych, które przeżywają różnego rodzaju trudności opiekuńczo-wychowawcze. Projekt oferuje usługi wspierające i aktywizujące rodziny w środowisku lokalnym, ma też charakter profilaktyczno-edukacyjny. Chodzi o wzmacnianie i stymulowanie naturalnych środowisk rodzinnych borykających się z problemami, aby ograniczyć umieszczanie dzieci poza rodziną.

 

W imieniu samorządu województwa liderem projektu, wartego 11,5 miliona złotych, współfinansowanego z naszego RPO, jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt realizowany jest w 19 powiatach ziemskich i 4 grodzkich naszego województwa.

 

Do końca 2017 roku w ramach projektu:

 • udzielono 12 tysięcy konsultacji specjalistycznych pedagogicznych, psychologicznych, prawnych i psychiatrycznych,
 • odbyło się 140 warsztatów dla rodziców podnoszących kompetencje rodzicielskie,
 • zorganizowano 140 warsztatów dla dzieci przebywających i opuszczających  pieczę zastępczą,
 • przeprowadzono 1,2 tysiąca godzin terapii rodzinnej,
 • odbyło się 616 godzin superwizji dla rodzin,
 • przeprowadzono 636 mediacji rodzinnych,
 • odbyło się 210 spotkań grup wsparcia,
 • wydano 56 bonów edukacyjnych,
 • zorganizowano 15 szkoleń dla wolontariuszy,
 • przygotowano 21 wyjazdów edukacyjnych dla rodzin, których celem było wzmocnienie więzi oraz poprawa relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi,
 • zorganizowano 64 spotkania edukacyjne dotyczące tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.

 

Harmonogram wsparcia na luty 2018

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

1 lutego 2018 r.