Aktualności

fot. Zajęcia w szkole podstawowej w Drzycimiu

Rekultywacja i edukacja

W 22 szkołach podstawowych regionu ruszyły zajęcia poświęcone zagadnieniom ekologii i gospodarowania odpadami. To część realizowanego przez Urząd Marszałkowski oraz samorządy lokalne projektu rekultywacji składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Urząd Marszałkowski wspólnie z 21 samorządami lokalnymi oraz 1 związkiem międzygminnym przygotował  kompleksowy projekt, który zakłada rekultywację 22 składowisk odpadów na terenie regionu. Wsparcie na realizację przedsięwzięcia pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych. Planowana wartość zadania to ponad 27,6 mln złotych. Środki pochodzą między innymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

– Główny cel naszego projektu to przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów. Infrastruktura, która powstanie w ich miejscu umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych z zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Więcej informacji o realizacji projektu tutaj.

 

Częścią przedsięwzięcia są także zaplanowane od marca do kwietnia zajęcia dla uczniów klas 3 w 22 szkołach podstawowych (po jednej szkole z każdej z gminy uczestniczącej w projekcie). Program obejmuje zagadnienia z przyrody, biologii i geografii związane z ekologią i gospodarowaniem odpadami. Harmonogram zajęć tutaj

 

W każdej z gmin uczestniczących w projekcie odbywają się też warsztaty dla przedstawicieli władz gmin i administracji samorządowej oraz nauczycieli i działaczy społecznych poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem gospodarką odpadami, zasadami racjonalnej gospodarki odpadami oraz formami prowadzenia edukacji ekologicznej.

 

Lista partnerów projektu tutaj

Strona internetowa projektu: www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl

 

Czytaj też:

Lekcje w parkach krajobrazowych

Edukacja od przedszkolaka do doktoranta

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

18 marca 2015 r.