Aktualności

Rocznik statystyczny - okładka

Region w roczniku statystycznym

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy opublikował na swojej stronie internetowej Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2017. To obszerne źródło wiedzy o poziomie życia społeczeństwa i stanie rozwoju gospodarczego naszego regionu.

 

Publikacja w języku polskim i angielskim zawiera informacje między innymi na temat demografii, rynku pracy, finansów publicznych, edukacji, ochrony zdrowia oraz kultury, sportu i turystki. Dane podzielone na 23 działy tematyczne prezentowane są w tabelach na wykresach, kartogramach i schematach. Znajdziemy tu także informacje prezentujące województwo na tle Polski oraz w retrospekcji za lata 2000, 2005, 2010 oraz 2012-2015.

 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego2017

 

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy zachęca także do lektury rocznika statystycznego „Województwo-Pomorskie 2017 – Podregiony, Powiaty i Gminy”, prezentującego sytuację społeczno-gospodarczą województwa w ujęciu przestrzennym na niższych poziomach podziału terytorialnego.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

9 stycznia 2018 r.