Aktualności

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Toruniu z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, przedstawiciela BGK Wojciecha Marcinkiewicza oraz prezes KPFP Agnieszki Wasity, fot. Łukasz Piecyk
Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Toruniu z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, przedstawiciela BGK Wojciecha Marcinkiewicza oraz prezes KPFP Agnieszki Wasity, fot. Łukasz Piecyk

Pożyczki na rozwój firm

Marszałkowski Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zawarły 8 stycznia w Toruniu umowę dotyczącą uruchomienia kolejnych pożyczek dla przedsiębiorców z regionu. Chodzi o finansowanie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, zmianę modeli biznesowych przedsiębiorstw oraz mikropożyczki. Ze wsparcia skorzysta około 340 firm.

 

– W ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczamy znaczne środki na wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, by oferowane przez nie usługi odpowiadały na potrzeby przedsiębiorców, pomagały dostosować działalność do wymagań rynku zagranicznego i wspierały kojarzenie partnerów biznesowych.  Zawierana dziś umowa pozwoli na włączenie do oferty Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego trzech nowych, atrakcyjnych dla firm instrumentów finansowych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedną z trzech instytucji finansowych, które administrują łącznie blisko 900 milionami złotych (211 mln euro) z naszego RPO, przeznaczonymi na pożyczki i poręczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Realizacja tej misji wiąże się ze stworzeniem kaskadowej struktury wdrażającej. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy – jedna ze spółek samorządu województwa – jest wybranym w przetargu pośrednikiem finansowym, którego rolą jest oferowanie pożyczek przedsiębiorcom.

 

Projekt, którego dotyczy zawarta dziś umowa pozwala na uruchomienie przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy trzech produktów finansowych o łącznej wartości ponad 58 mln zł (środki BGK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wkład własny KPFP):

 

  • Pożyczka na Badania i Rozwój (realizacja w konsorcjum z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji) – w puli jest 23,7 miliona złotych. Wartość pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw to od 200 tys. zł do 2 mln zł,
  • Pożyczka na Zmianę Modelu Biznesowego (realizacja w konsorcjum Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego,  Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu) – w puli jest 14,5 miliona złotych. Wartość pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw to od 300 tys. zł do 1 mln zł,
  • Mikropożyczka dla Mikroprzedsiębiorców – w puli jest 20 milionów złotych. Mikroprzedsiębiorcy, prowadzący działalność nie dłużej niż 5 lat mogą się ubiegać o pożyczkę do 100 tysięcy złotych.

 

Uroczyste podpisanie umowy uruchamiającej te produkty finansowe odbyło się w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Toruniu z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, zastępcy dyrektora Departamentu Instrumentów Finansowych BGK Wojciecha Marcinkiewicza oraz prezes KPFP Agnieszki Wasity. Oferta dostępna będzie jeszcze w styczniu – szczegóły na www.kpfp.org.pl.  

 

W sumie za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego do firm z regionu trafi ponad 108 mln złotych z naszego RPO. Pozwoli to na oferowanie pełnego wachlarza usług pożyczkowych dla biznesu: od pożyczek na założenie firmy (w tej chwili w ofercie), przez mikro i małe pożyczki 100-300 tysięcy zł, aż po duże pożyczki inwestycyjne – do 1 mln zł. Ze wsparcia zwrotnego oferowanego przez KPFP skorzysta ponad 500 kujawsko-pomorskich firm.

 

Jeszcze w styczniu planowane jest zawarcie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kolejnej umowy z pośrednikiem finansowym – Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która uruchomi kolejne mikropożyczki dla przedsiębiorców z Kujawsko-Pomorskiego.

 

Dwie pozostałe instytucje, którym powierzamy administrowanie pieniędzmi naszego RPO na instrumenty finansowe dla biznesu, to Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny. Środki, którymi dysponuje KPFR, są przeznaczone na pożyczki i poręczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw (umowę uruchamiającą tego rodzaju usługi świadczone przez konsorcjum banków spółdzielczych zawarto 21 grudnia – więcej). Środki, które pozostają w gestii EBI, przeznaczamy na energetykę opartą o źródła odnawialne i projekty w dziedzinie efektywności energetycznej.

 

Czytaj też: Wsparcie dla biznesu – innowacje, inwestycje, szkolenia

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

8 stycznia 2018 r.

ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2018 r.

 

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Toruniu z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, członka zarządu BGK Przemysława Cieszyńskiego oraz prezes KPFP Agnieszki Wasity, fot. Łukasz PiecykUroczyste podpisanie umowy odbyło się w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Toruniu z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, członka zarządu BGK Przemysława Cieszyńskiego oraz prezes KPFP Agnieszki Wasity, fot. Łukasz PiecykUroczyste podpisanie umowy odbyło się w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Toruniu z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, członka zarządu BGK Przemysława Cieszyńskiego oraz prezes KPFP Agnieszki Wasity, fot. Łukasz PiecykUroczyste podpisanie umowy odbyło się w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Toruniu z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, członka zarządu BGK Przemysława Cieszyńskiego oraz prezes KPFP Agnieszki Wasity, fot. Łukasz PiecykUroczyste podpisanie umowy odbyło się w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Toruniu z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, członka zarządu BGK Przemysława Cieszyńskiego oraz prezes KPFP Agnieszki Wasity, fot. Łukasz PiecykUroczyste podpisanie umowy odbyło się w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Toruniu z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, członka zarządu BGK Przemysława Cieszyńskiego oraz prezes KPFP Agnieszki Wasity, fot. Łukasz Piecyk