Aktualności

IX Sesja Osób Niepełnosprawnych, fot. Łukasz Piecyk
IX Sesja Osób Niepełnosprawnych, fot. Łukasz Piecyk

Sesja Osób Niepełnosprawnych

We wtorek (9 stycznia) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się Specjalna Sesja Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem spotkania był samorząd województwa we współpracy z kujawsko-pomorskim oddziałem Ligi Kobiet Polskich i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu.

 

To kolejna edycja tego wydarzenia, które co roku spotyka się z szerokim zainteresowaniem wśród osób dotkniętych różnymi niepełnosprawnościami. Założeniem organizatorów jest identyfikacja, prezentacja i popularyzacja problemów prawnych, ekonomicznych i społecznych osób niepełnosprawnych oraz szukanie propozycji ich konkretnych rozwiązań.

 

W sesji wzięli udział niepełnosprawni reprezentanci różnych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, warsztatów terapii zajęciowej z całego województwa, którzy zasiadając w ławach sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiej wcielili się niejako w role radnych województwa. Podczas obrad zgłaszali interpelacje, sygnalizując potrzeby osób niepełnosprawnych i wskazując czynniki niekorzystnie wpływające na jakość ich życia. Kancelaria Sejmiku przekaże interpelacje do podmiotów mogących pomóc w rozwiązaniu danego problemu.

 

Jak co roku chcieliśmy, aby nasi goście poczuli się szczególnie w tym dniu współgospodarzami sesji, członkami naszej regionalnej wspólnoty korzystającymi na co dzień z pełni swych praw, by wiedzieli, że ich problemy nie są wyłącznie ich problemami, ale całego województwa. Choć przepisy prawne i możliwości finansowe nie zawsze pozwalają na realizację propozycji zgłaszanych w interpelacjach, to bardzo istotne jest, aby te problemy znać i by władze województwa mogły o nich usłyszeć bezpośrednio od osób, których te problemy dotyczą.

 

W tym roku sesji osób niepełnosprawnych przewodziło prezydium w składzie: przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, marszałek województwa Piotr Całbecki, wiceprzewodniczący sejmiku Marek Nowak, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON Aleksandra Gierej i przewodnicząca kujawsko-pomorskiego oddziału Ligi Kobiet Polskich Anna Komoń.

 

Obradom przysłuchiwali się goście zajmujący się pomocą osobom niepełnosprawnym w różnych miastach i organizacjach z naszego województwa: przewodniczący Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marek Witkowki oraz wiceprzewodnicząca tej komisji Katarzyna Lubańska, wiceprezydent Miasta Torunia Andrzej Rakowicz, pełnomocnik Prezydenta Miasta Bydgoszczy ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Kranz, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Grudziądza Beata Przybylska, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Krystyna Żejmo-Wysocka, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. osób niepełnosprawnych Hanna Zielińska oraz przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Anna Leszczyńska.

 

Lista uczestników

 

Program sesji, jak co roku, objął również część artystyczną – przygotowaną tym razem przez uczestników WTZ „Modrzew” z Bydgoszczy.

 

Kancelaria Sejmiku, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

9 stycznia 2018 r.

ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2018 r.

 

IX Sesja Osób Niepełnosprawnych, fot. Łukasz PiecykIX Sesja Osób Niepełnosprawnych, fot. Łukasz PiecykIX Sesja Osób Niepełnosprawnych, fot. Łukasz PiecykIX Sesja Osób Niepełnosprawnych, fot. Łukasz PiecykIX Sesja Osób Niepełnosprawnych, fot. Łukasz PiecykIX Sesja Osób Niepełnosprawnych, fot. Łukasz PiecykIX Sesja Osób Niepełnosprawnych, fot. Łukasz PiecykIX Sesja Osób Niepełnosprawnych, fot. Łukasz PiecykIX Sesja Osób Niepełnosprawnych, fot. Łukasz Piecyk