Aktualności

Razem na rzecz przedsiębiorczości akademickiej

Razem na rzecz przedsiębiorczości akademickiej

Samorząd województwa, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy i Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji będą wspólnie działać na rzecz wspierania przedsiębiorczości akademickiej w regionie. Uroczyste podpisanie listów intencyjnych w tej sprawie odbyło się dzisiaj (26 czerwca) w Urzędzie Marszałkowskim.

 

– Działania związane z tworzeniem przyjaznego klimatu dla komercjalizacji badań naukowych, zajmują ważną pozycję w naszej Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2014-2020. Zależy nam, by przedsiębiorcy częściej niż dotychczas korzystali z wyników badań naukowców oraz by oni sami podejmowali inicjatywę zakładania działalności gospodarczej. Rozpoczęliśmy już tworzenie stabilnych instrumentów wsparcia takich działań – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Jednym z ważnych mechanizmów komercjalizacji badań naukowych oraz transferu technologii do gospodarki jest przedsiębiorczość akademicka, rozumiana jako aktywność biznesowa środowiska akademickiego, w tym studentów, absolwentów, doktorantów oraz pracowników naukowych. Wyzwaniem jest pokonywanie barier psychologicznych powstrzymujących przed podjęciem takiej działalności a także stworzenie skutecznej i profesjonalnej oferty inkubacyjnej.

 

Na rzecz rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w województwie kujawsko-pomorskim będą wspólnie działać samorząd województwa, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji. Chodzi o stworzenie instrumentów doradczych, szkoleniowych i finansowych wspierających rozwój działań biznesowych w środowisku naukowym oraz ułatwienie dostępu i upowszechnianie informacji o takich formach wsparcia.

 

Listy intencyjne na rzecz wspierania przedsiębiorczości akademickiej podpisali dziś w Urzędzie Marszałkowskim marszałek Piotr Całbecki, rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn, prorektor ds. nauki UTP dr hab. Dariusz Boroński, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UKW prof. dr. hab. Stanisław Kaczmarek, kanclerz PWSZ Teresa Bieniek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Maciej Krużewski oraz prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Przemysław Woliński.

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji są spółkami samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Treść listów intencyjnych zawartych z:

Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy tutaj,

Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy tutaj,

Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu tutaj,

Państwową Wyższą Szkołą Zawodowa we Włocławku tutaj

 

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

26 czerwca 2015 r.