Aktualności

Uczestnicy uroczystości otwarcia Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości we Włocławku. Od lewej: prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Przemysław Woliński, prezydent Włocławka Marek Wojtkowski, radny województwa Stanisław Pawlak, marszałek Piotr Całbecki, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku Marek Bruzdowicz, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść, zastępca prezydenta Włocławka Magdalena Korpolak-Komorowska oraz starosta włocławski Kazimierz Kaca, fot. Mikołaj Kuras
Uczestnicy uroczystości otwarcia Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości we Włocławku. Od lewej: prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Przemysław Woliński, prezydent Włocławka Marek Wojtkowski, radny województwa Stanisław Pawlak, marszałek Piotr Całbecki, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku Marek Bruzdowicz, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść, zastępca prezydenta Włocławka Magdalena Korpolak-Komorowska oraz starosta włocławski Kazimierz Kaca, fot. Mikołaj Kuras

Razem dla Włocławka

Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości, rozbudowa infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja – to główne obszary aktywności inwestycyjnej w rejonie Włocławka, wspieranej w ostatnich latach przez samorządowe władze województwa. Mieszkańcom służą między innymi powstałe przy udziale marszałkowskich środków Centrum Kultury Browar B, inkubatory przedsiębiorczości oraz częściowo już zmodernizowana infrastruktura Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej to nowe możliwości rozwoju tej części województwa kujawsko-pomorskiego.

 

– Włocławek, jako była stolica województwa i trzecie co do wielkości miasto Kujaw i Pomorza, to ośrodek o ogromnym potencjale i ważne regionalne centrum społeczno-gospodarcze. Uznając, że na rzecz rozwoju tej części województwa mamy jeszcze dużo do zrobienia, warto zauważyć, że wspólnie z samorządowcami, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz mieszkańcami udało nam się już uczynić bardzo dużo dla modernizacji tego obszaru – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Szansa na rozwój. Przed mieszkańcami Włocławka i obszarów związanych z tą częścią województwa kolejna okazja do skorzystania z wielomilionowej puli środków, które w najbliższych latach trafią na Kujawy i Pomorze. Samorządy otrzymają ponad 32 miliony euro na realizację strategii rozwoju tzw. Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. Do dyspozycji mieszkańców będzie także pula środków w ramach tzw. RLKS (tzw. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). W planach samorządowych władz województwa jest między innymi modernizacja i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego oraz kolejne inwestycje na drogach wojewódzkich (więcej). Do najważniejszych wyzwań należą budowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego, powstanie nowoczesnego dworca kolejowego we Włocławku, budowa stopnia wodnego poniżej Włocławka (więcej), a także ożywienie społeczno-gospodarcze włocławskiego zbiornika.

 

Do mieszkańców Włocławka i obszarów położonych w sąsiedztwie miasta trafiła w ostatnich latach znacząca część środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu województwa. Tylko w ramach RPO na lata 2007-2013 mieszkańcy Włocławka otrzymali ponad 200 milionów złotych. To wsparcie uzupełniły wielomilionowe nakłady ze środków centralnych na realizację takich strategicznych przedsięwzięć jak budowa autostrady, modernizacja zapory na Wiśle, czy remont drogi krajowej nr 91.

 

Przedsiębiorcy. Wśród największych projektów były te skierowane na rozwój przedsiębiorczości. Środki z RPO umożliwiły utworzenie Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości, Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości (który właśnie rozpoczyna działalność) oraz Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego (Parku Przemysłowo-Technologicznego). Na realizację tych trzech inwestycji samorządowe władze województwa przeznaczyły w sumie 37 milionów złotych dofinansowania. Kolejne 72 miliony złotych wsparcia z naszego RPO trafiło do firm z Włocławka i powiatu włocławskiego w postaci bezzwrotnych dotacji na rozwój działalności.

 

Rewitalizacja. Oblicze miasta odmieniła zakrojona na szeroką skalę realizacja programu rewitalizacji zaniedbanych dzielnic, ulic i zabytków. Przebudowy doczekały się Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego, nowy blask zyskał też Zielony Rynek oraz ulice Starego Miasta. Prawie 9,5 miliona złotych trafiło na rozbudowę Włocławskiego Muzeum Diecezjalnego, remont przeszedł też użytkowany przez Włocławskie Centrum Kultury gmach Starej Remizy przy Żabiej. Sztandarowym projektem była przebudowa i dostosowanie do nowych funkcji zabytkowego kompleksu byłego Browaru Bojańczyka.

 

Drogi. Rejonu Włocławka nie ominęły także ważne inwestycje drogowe. Do największych należały budowa autostrady A1 i związana z nią realizacja szeregu inwestycji w ciągu przecinających tą trasę dróg wojewódzkich. Ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko modernizację przeszła przebiegająca przez Włocławek droga krajowa nr 91. Przebudowano również 63-kilometrowy odcinek trasy nr 252 pomiędzy Włocławkiem i Inowrocławiem (wraz z przedłużeniem w kierunku Żnina drogi wojewódzkiej nr 251). Dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz budżetu województwa gminy położone wzdłuż południowego odcinka autostrady A-1 zrealizowały kilkadziesiąt inwestycji związanych kompensacją strat w środowisku naturalnym, związanych z budową autostrady.

 

Zdrowie. Od kilku lat trwa połączona z rozbudową i doposażeniem modernizacja włocławskiego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, finansowana przez samorząd województwa ze środków z kredytu pomocowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Do tej pory przeprowadzono kompleksową modernizację budynków dla oddziałów kardiologii i urologii, na oddziały i do pracowni specjalistycznych trafiły sprzęt i aparatura medyczna, powstał też nowy czterokondygnacyjny pawilon.

 

Edukacja i sport. Władze Włocławka są aktywnym uczestnikiem marszałkowskim projektów edukacyjnych. Do włocławskich szkół podstawowych trafiło 160 zestawów nowoczesnych tablic interaktywnych. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku dysponuje też pięcioma mobilnymi pracowniami do nauczania przedmiotów przyrodniczych, które wypożycza szkołom. Dzięki marszałkowskim środkom na rozbudowę infrastruktury sportowej możliwa była między innymi przebudowa stadionu OSiR przy ulicy Leśnej, budowa sal gimnastycznych, infrastruktury dla wodniaków oraz 7 kompleksów sportowych „orlik”.

 

Marszałkowskie instytucje. We Włocławku działa też szereg ważnych wojewódzkich instytucji. Oprócz przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego, mieszczącego się w gruntownie odnowionym budynku przy ulicy Bechiego, są to między innymi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, działający w nowej siedzibie Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, rozbudowujące się Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz spółka Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy.

 

Czytaj też:

 

Więcej o przedsięwzięciach zrealizowanych we Włocławku i powiatach włocławskim, lipnowskmi, radziejowskim i aleksandrowskim w wydawnictwach:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

10 marca 2016 r.