Aktualności

Spotkania w Urzędzie Marszałkowskim podsumowujące realizację e-projektów, fot. Mikołaj Kuras
Spotkania w Urzędzie Marszałkowskim podsumowujące realizację e-projektów, fot. Mikołaj Kuras

Innowacyjnie i interaktywnie dzięki e-projektom

Zdrowia, edukacji, kultury oraz administracji dotyczą zrealizowane wspólnie przez samorząd województwa oraz regionalnych partnerów tzw. e-projekty, czyli przedsięwzięcia wykorzystujące najnowocześniejsze technologie do usprawnienia działalności kujawsko-pomorskich instytucji. Szpitale, jednostki kultury, szkoły i samorządy lokalne rozbudowały infrastrukturę teleinformatyczną, zdigitalizowały zasoby, a także wprowadziły szereg innowacyjnych usług. 10 marca w Urzędzie Marszałkowskim podsumowano realizację tych przedsięwzięć.

 

– Korzyści z realizacji naszych e-projektów to między innymi usprawnienie komunikacji i zarządzania, łatwiejszy dostęp do informacji dla mieszkańców, a także szereg nowoczesnych i funkcjonalnych usług. By z nich skorzystać wystarczy tylko dostęp do internetu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Przedsięwzięcia zrealizowano w ramach kilku partnerskich projektów przygotowanych z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego i współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt „e-Usługi e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego” realizowany był w trzech modułach dotyczących zdrowia, edukacji i kultury. Edukacji dotyczył także projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Przedsięwzięciom z zakresu e-administracji poświęcony był projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

 

E-zdrowie. W projekcie uczestniczyły szpitale wojewódzkie, uniwersyteckie, powiatowe i miejskie – w sumie 25 jednostek ochrony zdrowia. Szpitale zmodernizowały i rozbudowały infrastrukturę informatyczną, zakupiły cyfrowe urządzenia do diagnostyki obrazowej RTG, co umożliwia szybsze i tańsze wykonywanie badań oraz błyskawiczne przesyłanie ich w systemach informatycznych. Zmodernizowano także szpitalne systemy informatyczne, które umożliwiają prowadzenie pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej. Wartość zadania to ponad 38 milionów złotych.

 

E-edukacja. Do niemal wszystkich szkół podstawowych (klasy -1-6) trafiło w sumie 4,5 tysiąca tablic interaktywnych. Na wyposażenie trzech Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku trafiło 15 mobilnych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych, które wypożyczane są szkołom. W każdym z KPCEN-ów powstała też pracownia stacjonarna do szkolenia nauczycieli. W ramach projektu utworzono również Kujawsko-Pomorską Platformę Edukacyjną Edupolis. pl. Wartość przedsięwzięć z zakresu e-edukacji to prawie 70 milionów złotych.

 

E-kultura. W realizację przedsięwzięcia zaangażowało się 16 instytucji. Projekt objął instalację 74 zorganizowanych w jeden system wyświetlaczy wielkoformatowych, modernizację infrastruktury teleinformatycznej, zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów oraz przygotowanie jednostek do świadczenia usług elektronicznych. Uruchomiono także internetowy informator kulturalny Kulturawzasiegu.pl. Wartość przedsięwzięcia to 8,8 miliona złotych.

 

E-administracja i Geoportal. W realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” zaangażowało się 160 samorządów i instytucji z regionu. W ramach budowy systemu informacji przestrzennej powstał internetowy Geoportal zawierający mapy, zdjęcia lotnicze, ewidencje gruntów i budynków oraz wiele innych rejestrów. Dobiega też końca realizacja części projektu dotyczącego e-administracji. Na potrzeby partnerów powstają wojewódzka platforma wymiany informacji, portal regionalny, regionalny biuletyn informacji publicznej a także elektroniczna skrzynka podawcza zintegrowana z platformą ePUAP, Wdrażane jest też oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów. Wartość całego projektu to 30,7 miliona złotych.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

10 marca 2016 r.

 

Spotkania w Urzędzie Marszałkowskim podsumowujące realizację e-projektów, fot. Mikołaj KurasSpotkania w Urzędzie Marszałkowskim podsumowujące realizację e-projektów, fot. Mikołaj KurasSpotkania w Urzędzie Marszałkowskim podsumowujące realizację e-projektów, fot. Mikołaj KurasSpotkania w Urzędzie Marszałkowskim podsumowujące realizację e-projektów, fot. Mikołaj KurasSpotkania w Urzędzie Marszałkowskim podsumowujące realizację e-projektów, fot. Mikołaj KurasSpotkania w Urzędzie Marszałkowskim podsumowujące realizację e-projektów, fot. Mikołaj KurasSpotkania w Urzędzie Marszałkowskim podsumowujące realizację e-projektów, fot. Mikołaj KurasSpotkania w Urzędzie Marszałkowskim podsumowujące realizację e-projektów, fot. Mikołaj KurasSpotkania w Urzędzie Marszałkowskim podsumowujące realizację e-projektów, fot. Mikołaj KurasSpotkania w Urzędzie Marszałkowskim podsumowujące realizację e-projektów, fot. Mikołaj KurasSpotkania w Urzędzie Marszałkowskim podsumowujące realizację e-projektów, fot. Mikołaj KurasSpotkania w Urzędzie Marszałkowskim podsumowujące realizację e-projektów, fot. Mikołaj KurasSpotkania w Urzędzie Marszałkowskim podsumowujące realizację e-projektów, fot. Mikołaj KurasSpotkania w Urzędzie Marszałkowskim podsumowujące realizację e-projektów, fot. Mikołaj KurasSpotkania w Urzędzie Marszałkowskim podsumowujące realizację e-projektów, fot. Mikołaj KurasSpotkania w Urzędzie Marszałkowskim podsumowujące realizację e-projektów, fot. Mikołaj Kuras