Aktualności

Uroczystość podpisania umów z samorządowcami w sprawie współpracy przy przebudowie dróg wojewódzkich, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
Uroczystość podpisania umów z samorządowcami w sprawie współpracy przy przebudowie dróg wojewódzkich, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Razem dla bezpieczeństwa na drogach

Samorząd województwa oraz samorządy lokalne będą współpracować przy modernizacji dróg wojewódzkich w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych. Porozumienia oraz listy intencyjne w tej sprawie podpisali przedstawiciele gmin leżących wzdłuż trzech planowanych do przebudowy odcinków dróg: ze Żnina do granicy województwa (nr 251), z Lipna do granicy województwa (nr 559) oraz ze Stolna do Wąbrzeźna (nr 548).

 

– Ciągi pieszo-rowerowe poprawiają bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przyczyniają się też do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Warto, by ta potrzebna infrastruktura powstawała przy realizacji dużych inwestycji drogowych. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi, które wyraziły zgodę na udział w uniwersalnym mechanizmie finansowym, możemy realizować te przedsięwzięcia – mówi marszałek Piotr Całbecki

 

Odcinki ciągów pieszo-rowerowych mogą powstać przy wszystkich fragmentach dróg wojewódzkich w regionie planowanych do przebudowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W realizacji inwestycji będą partycypować wspólnie Urząd Marszałkowski oraz samorządy lokalne, przez teren których przebiegają planowane do przebudowy trasy. Gminy, które zdecydują się na 60-procentowy udział finansowy w budowie tej infrastruktury na odcinku do 5,5 km, mogą liczyć na to, że na pozostałym odcinku drogi w danej gminie budowa ciągu pieszo-rowerowego będzie w całości sfinansowana ze środków samorządu województwa.

 

Do współpracy w takiej formule samorząd województwa przystępuje właśnie razem z dziesięcioma gminami położonymi wzdłuż planowanych do przebudowy odcinków dróg wojewódzkich:

 

  • ze Żnina do granicy województwa (droga wojewódzka nr 251) – z udziałem gmin Janowiec Wielkopolski oraz Żnin. Suma długości planowanych do budowy odcinków pieszo-rowerowych to 15 km.
  • z Lipna do granicy województwa (droga wojewódzka nr 559) – z udziałem miasta Lipna oraz gmin Lipno i Tłuchowo. Suma długości planowanych do budowy odcinków pieszo-rowerowych to 13,6 km.
  • ze Stolna do Wąbrzeźna (droga wojewódzka nr 548) – z udziałem gmin Stolno, Lisewo, Płużnica, Wąbrzeźno oraz miasto Wąbrzeźno. Suma długości planowanych do budowy odcinków pieszo-rowerowych to 35 km.

 

Szczegóły na temat długości poszczególnych odcinków

Informacje na temat zakresu przebudowy dróg wojewódzkich nr 251, 559 i 548

 

W środowej (31 sierpnia) uroczystości podpisania listów intencyjnych oraz porozumień o współpracy w Urzędzie Marszałkowskim wzięli udział marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Dariusz Kurzawa, burmistrz Żnina Robert Luchowski, burmistrz Janowca Wielkopolskiego Maciej Sobczak, burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski, wójt gminy Lisewo Jakub Kochowicz i wójt gminy Płużnica Marcin Skonieczka.

 

To dopiero początek umów z samorządami lokalnymi dotyczących przebudowy dróg – tłumaczy wicemarszałek Dariusz Kurzawa – Kujawsko-Pomorskie staje się liderem, jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Cieszymy, się że te zadania ruszają i że wkrótce rozwiążemy problemy drogowe w wielu powiatach naszego województwa.

 

Trwają także rozmowy o współpracy z gminami położonymi wzdłuż innych odcinków dróg wojewódzkich planowanych do przebudowy, między innymi nr 240 Tuchola-Świecie, nr 255 Pakość – Strzelno oraz 265 Brześć Kujawski – Kowal.

 

Dzięki współpracy samorządu województwa oraz gmin z regionu zrealizowano także szereg innych inwestycji drogowych. Cztery zakończone edycje Drogowej Inicjatywy Samorządowej pozwoliły na wybudowanie blisko 50 odcinków nowych chodników. Współpraca samorządów pozwoliła też na rozpoczynającą się właśnie gruntowną modernizację ulicy Toruńskiej w Golubiu-Dobrzyniu, budowę ronda w Kcyni w powiecie nakielskim oraz ścieżki rowerowej w gminie Sicienko (powiat bydgoski).

 

Czytaj też:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

31 sierpnia 2016 r.

 

Uroczystość podpisania umów z samorządowcami w sprawie współpracy przy przebudowie dróg wojewódzkich, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umów z samorządowcami w sprawie współpracy przy przebudowie dróg wojewódzkich, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umów z samorządowcami w sprawie współpracy przy przebudowie dróg wojewódzkich, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umów z samorządowcami w sprawie współpracy przy przebudowie dróg wojewódzkich, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umów z samorządowcami w sprawie współpracy przy przebudowie dróg wojewódzkich, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umów z samorządowcami w sprawie współpracy przy przebudowie dróg wojewódzkich, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umów z samorządowcami w sprawie współpracy przy przebudowie dróg wojewódzkich, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umów z samorządowcami w sprawie współpracy przy przebudowie dróg wojewódzkich, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umów z samorządowcami w sprawie współpracy przy przebudowie dróg wojewódzkich, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umów z samorządowcami w sprawie współpracy przy przebudowie dróg wojewódzkich, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umów z samorządowcami w sprawie współpracy przy przebudowie dróg wojewódzkich, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl