Aktualności

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół, CKU w Gronowie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół, CKU w Gronowie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Witaj szkoło!

Ponad 340 tysięcy uczniów kujawsko-pomorskich szkół wróciło do szkolnych ław po wakacjach. Jak co roku samorząd województwa szykuje szereg innowacyjnych przedsięwzięć wspierających rozwój umiejętności i zainteresowań młodzieży na wszystkich etapach edukacji. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego odbyła się 1 września w Zespole Szkół, CKU w Gronowie (powiat toruński).

 

– Macie prawo oczekiwać, by odpowiedzialne za edukację władze wszystkich szczebli uczyniły wszystko co możliwe, by pobieranie i przekazywanie wiedzy było procesem twórczym i rozwijającym, odbywającym się w przyjaznych warunkach, w dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach, z szerokim dostępem do książek i źródeł online. W którym jedynym, z czym trzeba się zmagać, są materia wiedzy i materia kształtowania postaw – napisał marszałek Piotr Całbecki w liście do społeczności kujawsko-pomorskich szkół (treść listu).

 

Środki samorządu województwa pomagają w rozbudowie szkolnej infrastruktury, wdrażaniu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych oraz przygotowaniu atrakcyjnej i odpowiadającej na wyzwania współczesności oferty edukacyjnej. W ostatnich latach blisko ćwierć miliarda złotych z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego trafiło na realizację ponad 70 projektów inwestycyjnych. Dzięki unijnym środkom w stażach i praktykach zawodowych u pracodawców wzięło udział 10 tysięcy uczniów, a co czwarty nauczyciel skorzystał z możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji. Samorządowe władze województwa rozdysponowały prawie 2 tysiące stypendiów dla zdolnych uczniów i ponad 900 stypendiów dla doktorantów. W dodatkowych zajęciach z zakresu przedmiotów ścisłych wzięło udział 1,8 tysiąca uczniów.

 

Do najważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych, w realizację których angażuje się samorząd województwa, należą te dotyczące wykorzystania najnowszych technologii w nauczaniu. W roku szkolnym 2015/2016 wyposażyliśmy szkoły podstawowe w kolejne 2139 nowoczesnych tablic interaktywnych  (w pierwszej, zakończonej cztery lata temu edycji projektu do podstawówek trafiło 2346 zestawów tablic multimedialnych). W ramach uruchomionej niedawno Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej Edupolis.pl powstał portal zawierający interaktywne materiały do nauczania przedmiotów w szkołach podstawowych (więcej).

 

W przygotowaniu są kolejne przedsięwzięcia. Wśród nich kolejna edycja projektu „Region Nauk Ścisłych”, dotyczącego między innymi organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów uzdolnionych, a także mających problemy w nauce. W najbliższych latach rozdysponujemy ponad 6 tysięcy stypendiów dla uzdolnionej młodzieży w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. W planach jest także uruchomienie podobnego systemu stypendialnego dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. W ramach projektu „Szkoła zawodowców” planowane są dodatkowe kursy zawodowe oraz z zakresu branżowego języka obcego, innowacyjne zajęcia pozalekcyjne organizowane we współpracy z uczelniami z regionu, a także wakacyjne kursy u pracodawców. Skorzystają też nauczyciele chcący podnosić swoje kompetencje.

 

Samorządy lokalne, podmioty prowadzące szkoły, a także inni beneficjenci mogą się ubiegać o wielomilionowe wsparcie z Unii Europejskiej na realizację projektów edukacyjnych w konkursach ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualnie do wzięcia są między innymi środki na: modernizację oraz wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych (w puli jest w sumie 51 milionów złotych); organizację dodatkowych zajęć, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz dokształcanie nauczycieli w szkołach o profilu ogólnym (39 milionów złotych w puli); a także organizację dodatkowych zajęć, staży i praktyk zawodowych oraz dokształcanie nauczycieli w szkołach zawodowych (w puli 53,5 mln złotych). Więcej o konkursach w ramach RPO.

 

Zachęcamy do udziału w organizowanych przez samorząd województwa regionalnych konkursach dla nauczycieli i uczniów:

 

Czytaj też:

Przed pierwszym dzwonkiem – edukacja w liczbach

Dzieci i młodzież w statystyce

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

1 września 2016 r.

 

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół, CKU w Gronowie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plWojewódzka inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół, CKU w Gronowie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plWojewódzka inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół, CKU w Gronowie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plWojewódzka inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół, CKU w Gronowie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plWojewódzka inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół, CKU w Gronowie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plWojewódzka inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół, CKU w Gronowie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plWojewódzka inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół, CKU w Gronowie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plWojewódzka inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół, CKU w Gronowie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plWojewódzka inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół, CKU w Gronowie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plWojewódzka inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół, CKU w Gronowie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plWojewódzka inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół, CKU w Gronowie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plWojewódzka inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół, CKU w Gronowie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plWojewódzka inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół, CKU w Gronowie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl