Aktualności

Lekcja w jednej ze szkół podstawowych w Solcu Kujawskim (pow. bydgoski), fot. Tymon Markowski
Lekcja w jednej ze szkół podstawowych w Solcu Kujawskim (pow. bydgoski), fot. Tymon Markowski

Przedszkolaki i uczniowie

Blisko 180 tysięcy – tylu uczniów podstawówek, gimnazjów i liceów oraz zawodówek i techników uczestniczyło w ubiegłym roku szkolnym w zajęciach pozalekcyjnych. W przededniu pierwszego dzwonka Urząd Statystyczny w Bydgoszczy przygotował informację podsumowującą edukację 2015/2016 w Kujawsko-Pomorskiem.

 

W 1040 placówkach wychowania przedszkolnego bawiło się i uczyło w poprzednim roku szkolnym 56 tysięcy maluchów. Samorząd województwa od lat finansuje tworzenie miejsc w tego typu placówkach, ale wciąż jeszcze mamy w tej mierze sporo do zrobienia. Przeznaczamy na to pieniądze w naszym RPO nowej perspektywy.

 

W 686 podstawówkach w roku szkolnym 2015/2016 pobierało naukę 136 tysięcy dzieci, mury tych placówek opuściło w czerwcu 19 tysięcy absolwentów. Absolwentów gimnazjów było o tysiąc więcej, a 418 tego typu instytucje miały pod swoimi skrzydłami 60 tysięcy nastolatków. Licea (249 w całym regionie) kształciły 36 tysięcy młodych ludzi, technika (143) 30 tysięcy, zasadnicze szkoły zawodowe (146) blisko 13 tysięcy uczniów; edukację w nich zakończyło w czerwcu odpowiednio 12 tysięcy, 7,5 tysiąca i 4 tysiące absolwentów)

 

W Kujawsko-Pomorskiem funkcjonowało blisko 15,5 tysiąca struktur – kół, klubów, zespołów – w ramach których organizowano zajęcia pozalekcyjne. Uczestniczyło w nich ponad 60 procent uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Największa wśród tych zajęć grupa była poświęcona poszerzaniu szkolnej wiedzy przedmiotowej (40 proc.), następne w kolejności są zajęcia sportowe (21 proc.) i artystyczne  (16 proc.).

 

Niemal wszyscy objęci systemem edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym uczą się jakiegoś języka obcego w ramach obowiązkowego kursu przedmiotowego. Najpopularniejszy jest angielski, na który chodzi 250 tysięcy dziewczyn i chłopców, drugi niemiecki, który wybrało 90 tysięcy osób. Niemiecki był też najczęściej wybieranym językiem jako przedmiot nadobowiązkowy – mowę Goethego i Mannów chciało poznać w ten sposób rok temu 14 tysięcy młodych mieszkańców Kujaw i Pomorza.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

30 sierpnia 2016 r.