Aktualności

Spotkanie w prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Spotkanie w prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Prymusi Pomorza i Kujaw w Urzędzie Marszałkowskim

Mają bardzo dobre oceny na świadectwie, wygrywają konkursy, biorą udział w olimpiadach. 211 uczniów szkół podstawowych i 433 liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych otrzyma w tym roku stypendia w ramach marszałkowskiego programu edukacyjnego „Prymus Pomorza i Kujaw”. Do najlepszych trafi łącznie blisko 1,8 mln złotych. W czwartek (18 marca) z częścią stypendystów spotkali się marszałek Piotr Całbecki, przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i członek zarządu Sławomir Kopyść.

To wielka satysfakcja i przyjemność gościć tak wybitnych młodych ludzi. Edukacja jest podstawowym narzędziem rozwoju. Gratuluję Wam wspaniałych osiągnięć i życzę sobie, aby nigdy nie zabrakło tak ambitnych i zaangażowanych osób, bo to właśnie Wy jesteście przyszłością naszego regionu – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Jesteście nie tylko wybitnie uzdolnieni, potraficie znajdować niestandardowe wyjścia z szablonowych sytuacji, macie dystans do siebie. Nauka jest jak niezmierne morze – im więcej pijesz, tym więcej pić się chce. Życzę Wam, żebyście całe życie byli spragnieni wiedzy i nowych umiejętności – podkreśliła przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.

– Pozostaje mi życzyć wszystkim stypendystów, żeby pieniądze, które dziś przekazujemy, dobrze zapracowały na Waszą przyszłość. Życzę Wam samych sukcesów – zakończył członek zarządu województwa Sławomir Kopyść.

„Prymus Pomorza i Kujaw” to jeden z trzech programów edukacyjnych realizowanych przez samorząd województwa. Gale dla stypendystów pozostałych – „Humaniści na start” i „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” – odbędą się w kolejnych tygodniach. Wsparcie finansowe otrzyma w tym roku łącznie ponad 1,5 tysiąca młodych ludzi.

 

Marszałkowskie wsparcie skierowane jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów liceów, techników i szkół branżowych województwa kujawsko-pomorskiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki oraz przedsiębiorczości.

W roku szkolnym 2020/2021 wsparcie trafi do 644 młodych ludzi. Wśród nich jest 211 uczniów szkół podstawowych i 433 szkół ponadpodstawowych. Otrzymają oni stypendia na okres 10 miesięcy, maksymalna łączna kwota wsparcia to 5 tysięcy złotych, czyli 500 złotych miesięcznie (wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły, w jakiej uczeń pobiera naukę). Pieniądze będą wypłacane w dwóch transzach: pierwsza w marcu, kolejna na przełomie lipca i sierpnia.

Najliczniej reprezentowane szkoły to Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. Wśród placówek, które mają co najmniej 10 stypendystów są szkoły z Inowrocławia (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej) oraz Włocławka (I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej).

Listy stypendystów w podziale na powiaty:

Prymusi Pomorza i Kujaw w liczbach:

  • w roku szkolnym 2020/2021 stypendia otrzyma 644 uczniów
  • 211 stypendystów to uczniowie podstawówek, a 433 szkół ponadpodstawowych
  • wysokość wsparcia wynosi od 2 do 5 tysięcy złotych
  • wartość stypendiów do wypłaty to 1 761 000 złotych

Stypendia dla ponad 1 500 uczniów kujawsko-pomorskich szkół

Urząd Marszałkowski realizuje obecnie trzy programy stypendialne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – dla uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych, dla uczniów szkół zawodowych oraz dla humanistów. Nabory wniosków o wsparcie odbyły się we wrześniu.

Program „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” adresowany był do utalentowanych uczniów klas drugich i wyższych techników oraz szkół branżowych I stopnia w regionie.  W roku szkolnym 2020/2021 wsparcie trafi do 500 uczniów z 83 szkół w regionie. Wśród stypendystów jest 350 uczniów techników oraz 150 uczniów szkół branżowych I stopnia. 

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II  w liczbach:

  • stypendia trafią do 500 młodych
  • wśród nich 350 to uczniowie techników, a 150 szkół branżowych I stopnia
  • wysokość wsparcia wynosi od 200 do 500 złotych wypłacane przez 10 miesięcy.

W ramach projektu „Humaniści na start” stypendia trafią do 400 uczniów z regionu (48 uczniów podstawówek i 352 licealistów). O wsparcie mogli się ubiegać uczniowie dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i liceów, którzy uzyskali dobre oceny w zakresie nauk humanistycznych oraz osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach.

Humaniści na start w liczbach:

  • wsparcie otrzyma 400 uczniów z regionu
  • 48 stypendystów to uczniowie szkół podstawowych, a 352 liceów
  • maksymalna łączna kwota wsparcia to 4 tysiące złotych.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

18 marca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2021 r.

Spotkanie w prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie w prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie w prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie w prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie w prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie w prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie w prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie w prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie w prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie w prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie w prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie w prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie w prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie w prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie w prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie w prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie w prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSpotkanie w prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKP