Aktualności

Uroczystość wręczenia sprzętu przedstawicielom WOPR, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Uroczystość wręczenia sprzętu przedstawicielom WOPR, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Sprzęt do szkolenia przyszłych ratowników wodnych

Mimo zimowej aury, rozpoczynamy już przygotowania do bezpiecznego sezonu urlopowego. W piątek (19 marca) do siedmiu jednostek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego trafił sprzęt o wartości blisko 300 tysięcy złotych. Wśród nich łodzie wiosłowe, defibrylatory, zestawy fantomów do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej, deski do ratowania tonących, liny i rzutki ratownicze. Przekazane przez marszałka Piotra Całbeckiego i członka zarządu Sławomira Kopyścia wyposażenie posłuży przeprowadzeniu szkoleń z kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz kursów zawodowych dla ratowników wodnych, dzięki którym blisko tysiąc mieszkańców naszego regionu będzie mogło zdobyć kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do pracy w ratownictwie wodnym. Po zakończeniu kursów sprzęt wzmocni wyposażenie jednostek.

Zakup wyposażenia jest częścią dużego projektu, w ramach którego szkoleniami z kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz kursami zawodowymi dla ratowników wodnych, sterników motorowodnych lub płetwonurków objętych zostanie 915 mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego. Projekt zyskał 3,5 miliona złotych wsparcia ze środków unijnych w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO). Umowa o dofinansowanie została przekazana w listopadzie ubiegłego roku.

Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim ratownikom za Waszą ofiarną pracę, zaangażowanie i poświęcenie. Poczucie bezpieczeństwa jest kluczowe dla określenia jakości życia. Ratownictwo wodne w pierwszej linii daje takie poczucie podczas naszego wypoczynku nad wodą. Z satysfakcją przekazujemy dziś sprzęt szkoleniowy dla adeptów tej ważnej profesji. Bez Was, doświadczonych ratowników, to wyposażenie nie miałoby takiej wartości. Jesteście solą naszej ziemi – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Podczas spotkania w powstałym dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Borównie (w powiecie bydgoskim) marszałek Piotr Całbecki przekazał sprzęt przedstawicielom jednostek, odpowiedzialnych za organizację szkoleń:

 • WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy
 • Nadgoplańskiego WOPR w Kruszwicy (powiat inowrocławski)
 • Rejonowego WOPR w Bydgoszczy
 • Rejonowego WOPR w Toruniu
 • Włocławskiego WOPR we Włocławku
 • Lipnowskiego WOPR w Lipnie
 • Wdeckiego WOPR w Tleniu (w powiecie świeckim).

Lista zakupionego sprzętu

Nabory na szkolenia ruszą w kwietniu. Kursy kierowane są do osób dorosłych (od 18 do 65 lat). Do udziału zachęcamy również pracowników służb państwowych – policjantów, strażaków i żołnierzy, którym szkolenia umożliwią zdobycie nieposiadanych dotąd kwalifikacji w zakresie ratownictwa. Do rekrutacji będą mogli przystąpić także uczniowie ostatnich klas szkół mundurowych, harcerze i członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych, którzy pełnoletność ukończą w tracie trwania projektu.

Każdy uczestnik weźmie udział w dwóch kursach:

 • ratownika wodnego – trwać będzie 63 godziny (20 godzin zajęć teoretycznych, 23 godziny praktyki na wodach otwartych i 20 godzin ćwiczeń na basenie)
 • kwalifikowanej pierwszej pomocy – 73 godziny zajęć (25 godzin lekcji teoretycznych, 7 godzin grupowych spotkań z psychologiem i 41 godzin warsztatów)

oraz dodatkowo jednym, wybranym przez siebie, umożliwiającym zdobycie dodatkowych kwalifikacji:

 • sternika motorowodnego – uprawniającego do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych (w tym skuterów) oraz jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 metrów. Szkolenie trwać będzie 25 godzin (20 godzin – zajęcia teoretyczne, 5 godzin – praktyka).
 • płetwonurka – pozwalającego zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające korzystanie z profesjonalnego sprzętu do nurkowania i bezpiecznego nurkowania do głębokości 20 metrów. Szkolenie trwać będzie 40 godzin (10 godzin – zajęcia teoretyczne, 30 godzin – zajęcia praktyczne).

Szkolenia zakończą się egzaminem. Uczestnicy, którzy uzyskają wynik pozytywny, otrzymają certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności oraz nabędą tytuł ratownika i będą mogli starać się o zatrudnienie w jednostkach WOPR. Ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy wymagany jest także od starających się o pracę w służbach mundurowych (straż pożarna, policja, wojsko), jednostkach TOPR i GOPR, a także od przyszłych kierowców karetek.

Kursy odbywać się będą w piętnastoosobowych grupach. Uczestnicy wezmą udział zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych. Kursy prowadzone będą w trybie stacjonarnym i – w zależności od sytuacji epidemicznej – częściowo zdalnie. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy.

Informacje o naborze, zasadach rekrutacji i szkoleniach będą dostępne na stronach internetowych partnerów projektu oraz na ich profilach w mediach społecznościowych.

Lider projektu:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Tel. 663 731 737,  e-mail: wopr.kujawskopomorskie@wp.pl

strona internetowa

Marszałkowskie wsparcie dla WOPR-u

To nie pierwsze wsparcie samorządu województwa dla ratownictwa wodnego. Każdego roku przeznaczamy środki z budżetu województwa na zabezpieczenie i patrolowanie akwenów naszego regionu w sezonie letnim oraz na organizację akcji profilaktycznych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ubiegłym roku na ten cel trafiło 120 tysięcy złotych.

Dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 rozbudowano i gruntownie przebudowano bazę Wodnego Ochotniczego Pogotowia Wodnego w Borównie (gmina Dobrcz, powiat bydgoski). Obiekt służy ratownikom jako regionalne centrum szkoleniowe i baza sprzętowa. Dysponuje także dostępnym dla plażowiczów strzeżonym kąpieliskiem. Dotacja z RPO wyniosła 1,4 miliona złotych.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

19 marca 2021 r.

Uroczystość wręczenia sprzętu przedstawicielom WOPR, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczystość wręczenia sprzętu przedstawicielom WOPR, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczystość wręczenia sprzętu przedstawicielom WOPR, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczystość wręczenia sprzętu przedstawicielom WOPR, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczystość wręczenia sprzętu przedstawicielom WOPR, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczystość wręczenia sprzętu przedstawicielom WOPR, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczystość wręczenia sprzętu przedstawicielom WOPR, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczystość wręczenia sprzętu przedstawicielom WOPR, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczystość wręczenia sprzętu przedstawicielom WOPR, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczystość wręczenia sprzętu przedstawicielom WOPR, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczystość wręczenia sprzętu przedstawicielom WOPR, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczystość wręczenia sprzętu przedstawicielom WOPR, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUroczystość wręczenia sprzętu przedstawicielom WOPR, fot. Andrzej Goiński/UMWKP