Aktualności

Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Prymusi zawodu ze stypendiami

350 uczniów techników i 150 uczniów zasadniczych szkół branżowych otrzyma w tym roku stypendia w ramach marszałkowskiego projektu „Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw II”. Najlepsi otrzymają nawet 5 tysięcy złotych rocznie. Wcześniej Urząd Marszałkowski rozdysponował stypendia wśród ponad tysiąca uzdolnionych uczniów w ramach projektów „Prymus Pomorza i Kujaw” oraz „Humaniści na start”.

 

– W Kujawsko-Pomorskiem od lat realizujemy projekty stypendialne skierowane do uczniów, którzy dobrze radzą sobie w nauce. Pieniądze w ramach programu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” trafią zarówno do uczniów techników jak i zasadniczych szkół zawodowych. To środki, które pomogą w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów różnych dziedzin – mówi marszałek Piotr Całbecki.     

 

Projekt stypendialny „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” realizujemy w oparciu o środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku szkolnym 2020/2021 wsparcie trafi do 500 uczniów z 83 szkół w regionie. Pomoc otrzyma 350 uczniów techników oraz 150 uczniów zasadniczych szkół branżowych. Wysokość stypendium to od 200 do 500 złotych miesięcznie. Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

 

Wśród szkół z największą liczbą stypendystów są Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w powiecie chełmińskim (29 stypendystów), Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu (29 stypendystów) oraz Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim w powiecie golubsko-dobrzyńskim (26 stypendystów).  

 

Listy stypendystów:

  

 Marszałkowskie wsparcie dla najlepszych uczniów

„Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw II” to jeden z trzech programów stypendialnych realizowanych w oparciu o środki unijne z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego i budżetu samorządu województwa. Wcześniej Urząd Marszałkowski rozdysponował stypendia wśród 1 044 uzdolnionych uczniów w ramach projektów „Prymus Pomorza i Kujaw” oraz „Humaniści na start”. Wsparcie przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Maksymalna łączna kwota wsparcia to 5 tysięcy złotych, czyli 500 złotych miesięcznie (wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

28 grudnia 2020 r.