Aktualności

We wrześniu przedstawiciele samorządu województwa, Solca Kujawskiego, gminy Zławieś Wielka oraz powiatów bydgoskiego i toruńskiego podpisali porozumienie dotyczące uruchomienia przeprawy promowej, fot. Mikołaj Kuras
We wrześniu przedstawiciele samorządu województwa, Solca Kujawskiego, gminy Zławieś Wielka oraz powiatów bydgoskiego i toruńskiego podpisali porozumienie dotyczące uruchomienia przeprawy promowej, fot. Mikołaj Kuras

Prom na Wiśle – ruszają przetargi

Ruszył kolejny etap przygotowań do uruchomienia przeprawy promowej na Wiśle na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa. Rozpoczęły się procedury przetargowe, które wyłonią dostawcę jednostki promowej oraz wykonawcę przebudowy dróg dojazdowych i przyczółków.

 

– Przeprawa promowa pomoże skomunikować ważne drogi krajowe nr 10 oraz 80, poprawi dostęp mieszkańców gminy Zławieś Wielka do miejsc pracy na terenie soleckiego parku przemysłowego. Liczymy też, że wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej tej części województwa. Samorząd województwa realizuje przedsięwzięcie wspólnie z powiatami bydgoskim, toruńskim oraz Solcem Kujawskim i gminą Zławieś Wielka – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił właśnie przetarg na wybór podmiotu, który zaprojektuje, zbuduje i dostarczy prom. Chodzi o jednostkę boczno-kołową, z dwoma silnikami napędzającymi koła łopatkowe. Na głównym pokładzie znajdzie się miejsce dla 15 samochodów osobowych  lub  1 autobusu, 2 busów i 6 samochodów osobowych.  Na dziobie i rufie zamocowane będą klapy wjazdowo-zjazdowe podnoszone siłownikami hydraulicznymi. Na prawej burcie w rejonie śródokręcia usytuowana ma być sterówka, posadowiona nad pokładem w celu zapewnienia dobrej widoczności. Na lewej burcie będą miejsca siedzące dla 42 pasażerów, a na prawej dla 16 osób.

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty oceniane będą cena, termin dostawy, długość gwarancji oraz posiadanie przez wykonawcę systemu zarządzania jakością. Rozruch promu planowany jest w I połowie 2019 roku.

 

Równolegle ruszyła także procedura przetargowa na wybór wykonawcy remontu dróg dojazdowych do przeprawy oraz przyczółków. Od strony Solca Kujawskiego droga zostanie wzmocniona na odcinku od ul. Bydgoskiej do przyczółków, a na północnym brzegu od drogi krajowej nr 80 do przyczółków. Zaplanowano wykonanie jezdni o szerokości 6 metrów z poboczem, od strony Solca powstanie również chodnik. Trasa będzie dostosowana do przejazdu pojazdów o nacisku do 10 ton na oś. Od strony Czarnowa – na przewężonym przejeździe przez koronę wału, gdzie ulokowane są urządzenia hydrotechniczne – pojawi się wahadłowa sygnalizacja świetlna. W ramach zadania skorygowana zostanie też geometria skrzyżowań ul. Żeglarskiej z ul. Kościuszki i Bydgoską w Solcu Kujawskim.  Przy skrzyżowaniu z drogami krajowymi w Solcu Kujawskim (DK nr 10) oraz Czarnowie (DK nr 80) staną tablice informujące m.in. o czasie oczekiwania na prom.

 

Najwięcej prac będzie toczyć się w obrębie istniejących wojskowych przyczółków. Zostaną one rozbudowane, oświetlone oraz wyposażone w monitoring. Przy każdym powstaną dwa stanowiska do przybijania jednostki promowej – takie rozwiązanie uwzględnia wahania poziomu wody w Wiśle. Przy przeprawie funkcjonować będą niewielkie parkingi (miejsce dla autokaru i 5 pojazdów osobowych). Wszystkie rozwiązania zostaną doprecyzowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, który ma powstać w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy. Zakończenie prac budowlanych planowane jest jesienią 2018 roku. 

 

Koszt całego przedsięwzięcia (zakup jednostki i rozbudowa infrastruktury) szacowany jest na ok. 13 mln zł. Realizacja zadania została ujęta w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej na lata 2014-20. Będzie ono sfinansowane w oparciu o nasz Regionalny Program Operacyjny. Środki na funkcjonowanie przeprawy oprócz biletów zapewnią wspólnie samorząd województwa oraz powiaty bydgoski, toruński oraz gminy Solec Kujawski i Zławieś Wlk.

 

Prom w liczbach:

  • Długość konstrukcyjna – 24 m
  • Szerokość konstrukcyjna – 11 m
  • Prędkość – 13 km/h
  • Moc silników – każdy ok. 80-120 kW
  • Pojemność – 15 samochodów osobowych + 80 pasażerów
  • Szacowany koszt inwestycji – 13 mln zł

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

 

24 listopada 2017 r.