Aktualności

Konferencja „Od białej laski do audiodeskrypcji” w ośrodku Braille’a, fot. Filip Kowalkowski
Konferencja „Od białej laski do audiodeskrypcji” w ośrodku Braille’a, fot. Filip Kowalkowski

Jubileusz Ośrodka Braille’a

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy obchodzi jubileusz 145 lat pracy. Organizowana z tej okazji konferencja „Od białej laski do audiodeskrypcji” odbyła się 23 listopada w auli ośrodka przy ulicy Krasińskiego. W otwarciu konferencji uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, który opowiedział o wsparciu jakiego samorząd województwa udziela projektom realizowanym w bydgoskiej placówce oraz o planach jej dalszej rozbudowy.

 

Bydgoski Ośrodek Braille’a – jednostka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego – jest najstarszą placówką w Polsce kształcącą osoby z dysfunkcją wzroku. W szkole kształci się młodzież niewidoma, słabowidząca, głuchoniewidoma oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W skład ośrodka wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum dla dorosłych), szkoła policealna, zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła przysposabiająca do pracy, a także pierwszy i jedyny w kraju oddział, który zajmuje się edukacją osób głuchoniewidomych. W kompleksie uczy się obecnie ponad pół tysiąca podopiecznych, z czego 88 uczniów uczęszcza do szkół kształcenia zawodowego.

 

Placówka modernizuje obecnie bazę dydaktyczną do nauki zawodu. W ramach realizacji projektu „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie” powstają w pełni wyposażone pracownie dla zawodów kelnera oraz florysty. Ponadto zmodernizowane zostaną pracownie dla zawodów: mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik masażysta, technik tyfloinformatyk oraz technik administracji. Całkowita wartość projektu wynosi 3,8 miliona złotych z czego 3  miliony złotych stanowi dofinansowanie z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (więcej). 

 

To kolejna inwestycja realizowana w Ośrodku Braille’a dzięki wsparciu z naszego RPO. W ostatnich latach placówka powiększyła się o nowy budynek warsztatów szkolnych oraz przeszła termomodernizację. Ośrodek jeszcze się rozrośnie, bo planowane jest tutaj także utworzenie przedszkola, na potrzeby którego bydgoskie władze przekazały już sąsiadującą z ośrodkiem nieruchomość (więcej ). 

 

Konferencja jubileuszowa z okazji 145-lecia istnienia Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy odbyła się 23 listopada w auli ośrodka przy ulicy Krasińskiego. Warto dodać, że spotkanie „Od białej laski do audiodeskrypcji” zorganizowano też 10 lat od pierwszego pokazu filmu z audiodeskrypcją w Bydgoszczy. Było okazją nie tylko do podsumowań, ale także dyskusji nad nowymi możliwościami pracy z osobami niewidomymi i słabo widzącymi na różnych poziomach kształcenia (Program konferencji).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

23 listopada 2017 r.

ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2017 r.

 

Konferencja „Od białej laski do audiodeskrypcji” w ośrodku Braille’a, fot. Filip KowalkowskiKonferencja „Od białej laski do audiodeskrypcji” w ośrodku Braille’a, fot. Filip KowalkowskiZajęcia w ośrodku Braille’a, fot. Filip KowalkowskiZajęcia w ośrodku Braille’a, fot. Filip KowalkowskiZajęcia w ośrodku Braille’a, fot. Filip KowalkowskiKonferencja „Od białej laski do audiodeskrypcji” w ośrodku Braille’a, fot. Jacek Knychała K-P SOSW nr 1 im. L. Braille'a w BydgoszczyKonferencja „Od białej laski do audiodeskrypcji” w ośrodku Braille’a, fot. Jacek Knychała K-P SOSW nr 1 im. L. Braille'a w BydgoszczyKonferencja „Od białej laski do audiodeskrypcji” w ośrodku Braille’a, fot. Jacek Knychała K-P SOSW nr 1 im. L. Braille'a w BydgoszczyKonferencja „Od białej laski do audiodeskrypcji” w ośrodku Braille’a, fot. Jacek Knychała K-P SOSW nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy