Aktualności

W ubiegłym roku z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom skorzystało 600 seniorów i 2,5 tysiąca maluchów, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
W ubiegłym roku z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom skorzystało 600 seniorów i 2,5 tysiąca maluchów, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Programy profilaktyczne 2017

Trwają przygotowania do uruchomienia tegorocznych marszałkowskich programów profilaktyki zdrowotnej. Podobnie jak przed rokiem zaplanowaliśmy bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci i seniorów, badania w kierunku tętniaka aorty brzusznej oraz program wykrywania WZW typu B i C. Publikujemy listy samorządów, z którymi będziemy realizować te przedsięwzięcia.

 

– Kontynuujemy realizację naszych sprawdzonych i potrzebnych programów zdrowotnych oraz inicjujemy kolejne. Ogłosiliśmy już konkurs, w ramach którego ze środków RPO będziemy finansować badania w kierunku wykrywania nowotworów jelita grubego. Mamy w planie kilkanaście podobnych naborów dotyczących innych segmentów profilaktyki zdrowotnej, między innymi pediatrii i ostrych zespołów wieńcowych ­– mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Marszałkowskie programy profilaktyki zdrowotnej w 2017 roku:

 

  • Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom. Bezpłatnymi szczepieniami zostaną objęte dzieci między 24 a 36 rokiem życia (czyli nieobjęte obowiązkowym szczepieniem wpisanym na ministerialną listę 1 stycznia 2017 roku i dotyczącym nowonarodzonych dzieci). W 2017 roku udział w przedsięwzięciu zadeklarowało 41 samorządów terytorialnych, które pokryją połowę kosztów przeprowadzenia szczepień (lista). Zaplanowano wykonanie 3282 szczepień. Samorząd województwa na realizację programu przeznaczył pół miliona złotych.

 

  • Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom. Zakłada objęcie bezpłatnymi szczepieniami 744 osób w wieku powyżej 65 roku życia, które nie były szczepione przeciwko pneumokokom i należą do grupy ryzyka (leczą się z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej). Udział w programie zadeklarowało 14 samorządów terytorialnych, które pokryją połowę kosztów przeprowadzenia szczepień (lista). Środki województwa na realizację programu to 130 tysięcy złotych.

 

  • Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach programu prowadzone będą badania diagnostyczne ukierunkowane na wykrywanie przypadków zakażenia wirusem typu B i C. Udział w programie zadeklarowały 23 samorządy (lista). Ich zadaniem będzie prowadzenie kampanii medialnej i naboru uczestników programu, a także pokrycie połowy kosztów badań. W tym roku planujemy przebadać 2898 osób. Na realizację programu trafi 120 tysięcy złotych z budżetu województwa.

 

  • Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej. Programem zostaną objęci mężczyźni pomiędzy 65 a 74 rokiem życia, palący papierosy. Badanie przesiewowe USG jest bezinwazyjne i nie wiąże się z żadnymi powikłaniami dla zdrowia pacjenta. Program zakłada przebadanie ponad 900 osób z terenu całego regionu. Koszt realizacji to 36 tysięcy złotych.

 

W tej chwili trwają postępowania konkursowe, które wyłonią koordynatorów programów oraz realizatorów badań i szczepień. Realizacja ruszy jeszcze w pierwszej połowie roku.

 

Trwa też ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs, w ramach którego podzielimy środki na  realizację programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego. W ramach projektów mogą być realizowane badania kolonoskopowe, przewidziano też możliwość pokrycia kosztów przejazdów pacjentów na badania. W sumie w puli konkursowej jest 19,4 miliona złotych (informacja o naborze).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

12 kwietnia 2017 r