Aktualności

Fot. Jacek Smarz
Fot. Jacek Smarz

Programy dla pokoleń

Z myślą o dzieciach, młodzieży oraz wszystkich, których głowy są otwarte na wiedzę i nowe umiejętności, samorząd województwa uruchamia szeroko zakrojone, finansowane przede wszystkim z puli naszego RPO 2014-2020, programy wsparcia edukacyjnego. Pieniądze na naukę, poszerzanie kwalifikacji i nabywanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami będą dostępne jak nigdy wcześniej.

 

Do spożytkowania są między innymi środki na edukację – od powszechnego dostępu do nauczania na poziomie najmłodszych, przez innowacyjną edukację na poziomie ogólnym, aż po poszerzanie kwalifikacji starszego pokolenia i aktywizację seniorów. Wsparcie przeznaczamy także m. in. na tworzenie miejsc w żłobkach i przedszkolach, a także pomoc w aktywizacji zawodowej rodziców powracających na rynek pracy. Środki RPO pomogą też w tworzeniu lepiej odpowiadającej na potrzeby rynku pracy oferty kształcenia w zawodówkach i technikach.

 

Powstaje system grantów na kursy i szkolenia zawodowe, oparty o analizę konkretnych potrzeb środowiskowych i współpracę z pracodawcami, a także system grantowego finansowania szkoleń językowych i informatycznych dla dorosłych, indywidualnych – na zasadzie voucherów szkoleniowych – i grupowych. Skorzysta  z niego blisko 10 tysięcy osób. W przypadku kursów komputerowych i kończących się uzyskaniem oficjalnego certyfikatu kursów językowych dofinansowanie na jednego uczestnika wyniesie od 600 do 2000 złotych.

 

– Nauka przez całe życie to właściwa odpowiedź na wyzwania szybko zmieniającego się świata. Każdy będzie się mógł zgłosić do Urzędu Marszałkowskiego lub któregoś ze współpracujących z nami podmiotów i otrzymać voucher na wybrane przez siebie szkolenie – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

 

Wsparcie trafi też na aktywizację oraz integrację młodzieży, seniorów, rodzin i wszystkich mieszkańców, których łączy wspólne sąsiedztwo. Pomoże w tym uruchomiony przez Urząd Marszałkowski jedyny w kraju wojewódzki budżet obywatelski, w ramach którego w ręce lokalnych społeczności trafi prawie pół miliarda złotych na realizację ich własnych projektów.    

 

 

Informacja o aktualnych konkursach RPO

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

20 lipca 2016 r.