Aktualności

Dyżur, podczas którego świadczone są porady prawne dla potrzebujących, fot. Andrzej Goiński
Dyżur, podczas którego świadczone są porady prawne dla potrzebujących, fot. Andrzej Goiński

Pomagamy pokrzywdzonym

Urząd Marszałkowski organizuje cykliczne dyżury prawników udzielających pomocy ofiarom przemocy. Najbliższe spotkania dziś (26 lipca) w Bydgoszczy, Grudziądzu i we Włocławku.

 

Dyżury prowadzi Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia. Podczas spotkań prawnicy udzielają porad m.in. osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, mającym problemy z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, ustalaniem osobistych kontaktów z dzieckiem, egzekwowaniem alimentów, zaspokajaniem potrzeb rodziny. Wsparciem prawnym obejmujemy także uzależnionych od alkoholu, narkotyków i hazardu.

Biuro podejmuje interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, prowadzi mediację między stronami konfliktów. W uzasadnionych przypadkach zapewnia zastępstwo procesowe. Podejmuje również akcje medialne i szkoleniowe oraz inicjatywy dotyczące zmian w obowiązującym prawie.

Osoby, które potrzebują wsparcia w następstwie problemów i konfliktów w rodzinie, przemocy domowej oraz jej konsekwencji mogą skorzystać z konsultacji psychologicznych. Eksperci pomagają też rodzinom, w których wystąpił syndrom współuzależnienia, zaburzenia psychiczne i nadużycia seksualne. Z biurem współpracuje także specjalista do spraw sekt.

Komórka prowadzi Kujawsko-Pomorską Niebieską Linię – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Pod numer 800 154 030 można dzwonić codziennie w godzinach 17-21.

 

Potrzebujący pomocy mogą liczyć na bezpłatną poradę również w siedzibie biura przy ul. M. Skłodowskiej 73 w Toruniu (pokój nr 7). Do biura można dzwonić na nr telefonu 56 659 13 99 oraz 56 656 10 83. Prawnicy dyżurują od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 – 15.30 oraz w piątki w godzinach 7.30 – 14.00.

Cykliczne wyjazdowe dyżury prawników udzielających pomocy ofiarom przemocy oraz osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw odbywają się w przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu, a także w Brodnicy (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz Chełmnie (Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień).

 

 

Najbliższe, wtorkowe (26 lipca) dyżury prawników:

  • Bydgoszcz, przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego,
    ul. Jagiellońska 9, w godzinach 12-17,
  • Włocławek, przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego,
    ul. Bechiego 2, w godzinach 9.30-14.30,
  • Grudziądz, przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego,
    Sienkiewicza 22, w godzinach 12-17.

 

Szczegóły oraz więcej informacji o działalności biura na stronie www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego 

 

21 lipca 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2016 r.