Aktualności

Produkty tradycyjne, Fot. Marek Dembski

Produkty tradycyjne szansą dla rolnictwa

W Strzelcach Dolnych odbyło się 17 listopada seminarium dla rolników i wytwórców regionalnych „Produkty tradycyjne szansą na rozwój polskiego rolnictwa” organizowane przez Stowarzyszenie Strzelecka Dolina.

 

Podczas seminarium poruszone zostały tematy związane z certyfikacją krajową i unijną, wymaganiami sanitarnymi i  weterynaryjnymi przy wytwarzaniu produktów wprowadzanych na rynek, nowymi regulacjami w zakresie sprzedaży produktów przez gospodarstwa rolne. Można było posłuchać wykładów na temat suszenia owoców i przydatności poszczególnych gatunków starych odmian i ich owoców w obróbce termicznej, zapoznać się z przykładami skutecznej promocji a także uzyskać wiedzę na temat możliwości finansowania przedsięwzięć w nowej perspektywie UE.

 

Seminarium zorganizowano przy wsparciu środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Program seminarium

 

Departament Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego

 

17 listopada 2015 r.