Aktualności

Pracownia dla przyszłych kucharzy w Zespole Szkół CKP w Grubnie, fot. Andrzej Goiński
Pracownia dla przyszłych kucharzy w Zespole Szkół CKP w Grubnie, fot. Andrzej Goiński

Pracownie dla fryzjerów, kucharzy i ślusarzy

Dzięki wsparciu z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego bydgoski Ośrodek Braille’a, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Bydgoszczy oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w  Grudziądzu zmodernizują i rozbudują pracownie praktycznej nauki zawodu. 28 lutego w Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa dotycząca projektu realizowanego przez samorząd Grudziądza.

 

– W naszym RPO są środki na rozwój bazy dydaktycznej placówek edukacji zawodowej, także tych specjalizujących się w kształceniu osób z niepełnosprawnościami. Chcemy, by oferta kształcenia tego typu szkół wychodziła naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i odpowiadała wymaganiom rynku pracy – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Wsparcie trafi do szkół w wyniku rozstrzygniętego w grudniu ubiegłego roku konkursu RPO o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, dotyczących modernizacji specjalnych placówek kształcenia zawodowego. W naborze konkursowym złożono trzy wnioski aplikacyjne, wszystkie znalazły się na liście wybranych do dofinansowania.

 

Projekt miasta Grudziądz zakłada przebudowę, remont i wyposażenie 6 pracowni kształcenia zawodowego dla siedemdziesięciorga uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2. Dotacja w wysokości ponad 1 miliona złotych umożliwi modernizację bazy dydaktycznej dla zawodów cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Wsparcie trafi też na wyposażenie pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym, a także instalację platform przyschodowych. Realizacja projektu zakończy się w połowie 2018 roku.

 

Samorząd Bydgoszczy wyremontuje i wyposaży pracownie kształcenia praktycznego w przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie specjalnej Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5. Placówka kształci m. in. w zawodach cukiernika, fryzjera, kucharza i krawca, jej absolwenci znajdują też zatrudnienie jako pracownicy pomocniczy w hotelach. Budynek, w którym funkcjonuje, wymaga remontu, sprzęt jest mocno wyeksploatowany i zniszczony. Dotacja w wysokości prawie miliona złotych umożliwi solidny remont modernizacyjny i zakup wyposażenia dla pięciu pracowni praktycznej nauki zawodu dla osiemdziesięciorga uczniów. Inwestycja zakończy się w połowie grudnia. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 22 lutego (więcej).

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, którego organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski, kształci młodzież niewidomą, słabowidzącą, głuchoniewidomą oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dotacja z RPO w wysokości 3 milionów złotych umożliwi utworzenie dwóch nowych, w pełni wyposażonych pracowni dla zawodów kelnera w Technikum oraz florysty w Specjalnej Szkole Policealnej. Ponadto zmodernizowane zostaną pracownie dla zawodów: mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik masażysta, technik tyfloinformatyk oraz technik administracji. Wkrótce ruszy przetarg na roboty budowlane, natomiast przetarg na zakup wyposażenia do pracowni będzie ogłoszony w 2018 roku (więcej).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

1 marca 2017 r.  

Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2017 r.

 

Pracownia dla przyszłych kucharzy w Zespole Szkół CKP w Grubnie, fot. Andrzej GoińskiUmowę o dofinansowaniu inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w  Grudziądzu podpisali marszałek Piotr Całbecki oraz prezydent Grudziądza Robert Malinowski, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUmowę o dofinansowaniu inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w  Grudziądzu podpisali marszałek Piotr Całbecki oraz prezydent Grudziądza Robert Malinowski, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl