Aktualności

Prace przy konserwacji elewacji prezbiterium i korpusu kościoła św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
Prace przy konserwacji elewacji prezbiterium i korpusu kościoła św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Prace w zabytkach: dachy, elewacje, wnętrza

Trwa sezon prac restauratorskich i remontów konserwatorskich w zabytkowych obiektach Kujaw i Pomorza. W tym roku samorząd województwa przeznaczył 10 milionów złotych na realizację ponad 200 tego rodzaju przedsięwzięć.

 

– Wsparcie na odnawianie zabytków przekazujemy od lat, są to znaczne kwoty. Co istotne, chodzi nie tylko o znane wszystkim zabytki z najwyższej półki, ale także skromne kościółki w niewielkich wsiach. Wspólnie z właścicielami i administratorami tych obiektów działamy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Środki Urzędu Marszałkowskiego są głównym źródłem wsparcia na realizację prac konserwatorskich i robót budowlanych w zabytkowych obiektach naszego regionu. Od 2009 roku w ramach realizacji partnerskiego projektu samorządu województwa ponad 70 milionów złotych trafiło na ponad tysiąc tego typu przedsięwzięć, od remontów konserwatorskich po restaurację dzieł sztuki. Kolejne kilkadziesiąt milionów złotych z RPO rozdysponowaliśmy na realizację projektów indywidualnych, między innymi w zabytkach Chełmna, Aleksandrowa Kujawskiego, Bydgoszczy i Torunia, Włocławka i Grudziądza.

 

Podczas czerwcowych obchodów Święta Województwa osoby szczególnie zaangażowane w marszałkowski program restauracji zabytków – proboszczowie parafii, liderzy zgromadzeń zakonnych, dyrektorzy instytucji kulturalnych, prezydenci miast i burmistrzowie gmin, działacze pozarządowi i szefowie instytucji funkcjonujących w zabytkowych obiektach – odebrali specjalne certyfikaty z podziękowaniami za opiekę nad materialnym dziedzictwem regionu (więcej). Co roku przyznajemy też medale Medale Hereditas Saeculorum, wyróżniając dobre praktyki i osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytkowych obiektów (więcej).

 

Marszałkowskie wsparcie na prace w zabytkach niejednokrotnie pomogło ocalić cenne obiekty zagrożone zniszczeniem. Tak było między innymi w przypadku neorenesansowego kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałdowie w gminie Pruszcz, drewnianego kościoła św. Michała Archanioła w Siedlimowie w gminie Jeziora Wielkie oraz częściowo zniszczonego w pożarze kościoła św. Doroty w Rogowie w gminie Żnin.

 

Ogłoszony przez Urząd Marszałkowski nabór wniosków o wsparcie finansowe na prace w zabytkach w 2017 roku zakończył się w grudniu. Na przygotowanej przez zarząd województwa i przyjętej przez sejmik liście dotowanych zadań znalazły się w sumie 204 przedsięwzięcia. Wiele z nich to kolejne etapy projektów rozpoczętych w poprzednich latach. Oprócz remontów, dotyczących na przykład naprawy cieknących dachów w budynkach kościelnych, nie brakuje też projektów z zakresu renowacji, odnowy i konserwacji fresków czy ołtarzy.

 

W 2017 roku wsparcie trafiło między innymi na kolejny etap konserwacji elewacji kościoła św. Andrzeja w Koronowie, kontynuację prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym kościoła farnego Wniebowzięcia NMP w Chełmnie, konserwację instrumentu organowego w katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy, kolejny etap konserwacji elewacji koszar szyjowych w toruńskim Forcie IV im. Żółkiewskiego oraz prace konserwatorskie przy budynku Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku.

 

Lista wszystkich dotacji

 

Naszą aktywność w dziedzinie ochrony zabytków zauważyła Unia Europejska, która w 2014 roku przyznała naszemu województwu prestiżowe wyróżnienie Europa Nostra. Samorząd województwa, który ochronie zabytków poświęca tak wiele uwagi, przyznaje też najlepszym w tej sferze własne wyróżnienia, Medale Hereditas Saeculorum.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

7 sierpnia 2017 r.

 

Prace przy konserwacji elewacji prezbiterium i korpusu kościoła św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plPrace przy konserwacji elewacji prezbiterium i korpusu kościoła św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plPrace przy konserwacji elewacji prezbiterium i korpusu kościoła św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plPrace przy konserwacji elewacji prezbiterium i korpusu kościoła św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plParafia św. Michała Archanioła we Wtelnie otrzymała dofinansowanie na konserwację elewacji kościoła, fot. Tymon MarkowskiParafia św. Michała Archanioła we Wtelnie otrzymała dofinansowanie na konserwację elewacji kościoła, fot. Tymon MarkowskiW kościele  Świętej Trójcy w Byszewie prowadzone są prace przy wymianie części tynków wewnętrznych, fot. Tymon MarkowskiW kościele  Świętej Trójcy w Byszewie prowadzone są prace przy wymianie części tynków wewnętrznych, fot. Tymon MarkowskiW kościele  Świętej Trójcy w Byszewie prowadzone są prace przy wymianie części tynków wewnętrznych, fot. Tymon MarkowskiParafia św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu otrzymała wsparcie na konserwację elewacji wieży kościoła, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plParafia św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu otrzymała wsparcie na konserwację elewacji wieży kościoła, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plW kościele św. Bartłomieja w Wabczu trwają prace przy  konserwacji elewacji, fot. Mikołaj KurasW kościele św. Bartłomieja w Wabczu trwają prace przy  konserwacji elewacji, fot. Mikołaj KurasW kościele św. Bartłomieja w Wabczu trwają prace przy  konserwacji elewacji, fot. Mikołaj Kuras