Aktualności

Kowalstwo artystyczne, fot. Jacek Smarz dla UMWKP
Kowalstwo artystyczne, fot. Jacek Smarz dla UMWKP

LGD zapraszają

Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty  Lokalnych Grup Działania. To 28 partnerstw, które dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS), dysponują środkami europejskimi na  inicjatywy aktywizujące mieszkańców. W najbliższym czasie oferują one między innymi warsztaty i szkolenia zawodowe oraz kolejne nabory wniosków o wsparcie.

 

Lokalne grupy działania (LGD) tworzą mieszkańcy, organizacje pozarządowe i samorządy.

 

Do ich dyspozycji dzięki RLKS trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który zastosował ten instrument w tak dużej skali – zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Środki te zasilą publiczną infrastrukturę, wesprą lokalną przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze. Z ich wykorzystaniem organizują w najbliższym czasie: 

  • szkolenia, spotkania informacyjne i poradnictwo

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  informuje, iż w związku z trwającymi naborami wniosków w konkursach 1/2017, 2/2017, 3/2017 pracownicy biura prowadzą doradztwo, za które przyznawane będą punkty w ramach oceny wniosków. Z porad można skorzystać w biurze stowarzyszenia w Dobrzyniu nad Wisłą od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

 

Lokalna Grupa Działania „Vistula–Terra-Culmensis–Rozwój przez Tradycję” prowadzi nabór uczestników szkolenia w ramach projektu „Kujawsko – Pomorska Akademia Młodych Liderów”. Szkolenia skierowane są do mieszkańców obszarów wiejskich z terenu województwa, wieku do 35 lat, którzy w przyszłości chcą pełnić rolę lidera lokalnego(np.  członków ngo, sołtysów, radnych itp.). Szkolenia odbędą się we wrześniu i październiku, zgłoszenia można nadsyłać do 18 sierpnia. Więcej informacji na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Brodnica wraz z Nieformalną Grupą „Potrafisz Polko” zaprasza 29 sierpnia do Brodnicy na bezpłatne warsztaty dla mam. „Jestem Kobietą potem Mamą”. W czasie warsztatów odbędą się spotkania z fizjoterapeutą, prawnikiem, doradcą finansowym. Więcej informacji na stronie LGD.

 

LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza młode osoby w wieku 15-29 lat z terenu powiatu żnińskiego do udziału w do udziału w szkoleniach i stażach zawodowych w ramach projektu „Czas na aktywność”. Przedsięwzięcie jest skierowane do osób bezrobotnych i nie uczących się, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, odbyć płatny, trzymiesięczny staż i uzyskać wsparcie w późniejszym poszukiwaniu pracy. Więcej informacji na stronie www.lgd-paluki.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno zaprasza do udziału w szkoleniach zawodowych pod hasłem ,,Młodzi-wykształceni”. Oferta skierowana jest do osób w wieku 18-29 lat, nie uczących się i pozostających bez pracy. Uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego, wziąć udział w szkoleniach (prawo jazdy kat. C i D, kursy spawania). Po ich zakończeniu będzie można odbyć trzymiesięczny staż zawodowy
i skorzystać z pośrednictwa pracy w nowo zdobytym zawodzie.

Więcej informacji na stronie LGD.

 

  • nabory wniosków

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” organizuje od 16 do 30 sierpnia nabór wniosków o wsparcie na rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób prowadzących własną działalność. W puli konkursu jest ponad 1 milion 400 tysięcy złotych, pojedynczy wnioskodawca może otrzymać wsparcie w wysokości od 100 do 300 tysięcy złotych. Więcej informacji tutaj.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” planuje od 17 do 31 sierpnia nabory wniosków o wsparcie na rozwój i podejmowanie działalności gospodarczej, w tym na podnoszenie kwalifikacji osób, które już prowadzą własne firmy lub dopiero myślą o ich założeniu.  Pula konkursu przeznaczonego dla osób chcących rozwijać prowadzoną działalność gospodarczą to 800 tysięcy złotych. Na wsparcie w ramach drugiego naboru-dla osób podejmujących działalność gospodarczą, jest 500 tysięcy złotych, pojedynczy wnioskodawca otrzyma wsparcie w wysokości 50 tysięcy złotych.

 

  • inna aktywność

Chełmiński LGD organizuje również 12 i 13 sierpnia warsztaty wikliniarskie oraz kowalskie. Poprowadzą je specjaliści wikliniarze i mistrzowie kowalstwa, będzie można spróbować sił w podstawowych splotach plecionkarskich i w wykonywaniu podków i narzędzi gospodarstwa domowego z żelaza. Więcej tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny zaprasza 13 i 13 sierpnia na Mały Jarmark Rękodzieła w Wiosce Ginących Zawodów w Koronowie. W programie między innymi: pokazy pracy garncarza, toczenie naczyń na kole garncarskim, zwiedzanie skansenu rzemiosła , konkursy i zabawy rodzinne z XIX. Wieku. Dla odwiedzających będą dostępne także kramy rzemieślnicze oraz degustacje potraw tradycyjnych. Więcej informacji na stronie LGD.         

 

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe zaprasza 15 sierpnia do przystani w Dobrzyniu nad Wisłą na imprezę promocyjną. W programie: wyścigi rowerowe, rozstrzygniecie konkursów plastycznego i fotograficznego, występy artystyczne i dyskoteka. Więcej informacji tutaj.

 

LGD Bory Tucholskie oraz LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” organizują od 19 do 21 września w Tleniu VI Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – „Wyróżnij się!”. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się w jaki sposób przygotować ofertę dla konkretnej grupy odbiorców, uwzględniając przy tym specyfikę danego regionu. Forum skierowane jest do właścicieli gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej, animatorów życia kulturowego wsi, a także przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Więcej informacji na stronach: www.lgdswiecie.pl  lub  www.lgd.borytucholskie.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno  zaprasza najmłodszych do świetlicy Św. Wincentego a Paulo w Chełmnie. W ramach projektu pn. „Nasza świetlica, nasza szansa” dzieci i młodzież będą mogły skorzystać tam z zajęć logopedycznych, muzyczno-tanecznych, sportowych, komputerowo-filmowych i wielu innych. Więcej informacji na stronie www.lgdchelmno.pl

 

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

7 sierpnia 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 10 sierpnia 2017 r.