Aktualności

Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski
Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski

Pożyczki i poręczenia dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z Kujawsko-Pomorskiego kolejny raz skorzystają ze zwrotnego wsparcia w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE na rozpoczęcie oraz rozwój działalności w postaci niskooprocentowanych pożyczek i poręczeń. Środki trafią do firm za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią, Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego oraz Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Menadżerem funduszu JEREMIE jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

 

JEREMIE, czyli Joint European Resources for Micro–to–Medium Enterprises (Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to mechanizm wsparcia dla biznesu wypracowany wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Fundusz Inwestycyjny i Europejski Bank Inwestycyjny. W Kujawsko-Pomorskiem Fundusz JEREMIE został utworzony przez samorząd województwa w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

– Fundusz JEREMIE to pomoc oparta na środkach zwrotnych, czyli takich, którymi można wielokrotnie obracać, co pozwala na generowanie większego strumienia środków inwestycyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu narzędziu rozwijający działalność przedsiębiorcy mogą liczyć na atrakcyjne pożyczki oraz poręczenia – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Do tej pory wyłonieni przez menadżera funduszu pośrednicy finansowi udzielili przedsiębiorcom preferencyjnych pożyczek na rozwój firm w kwocie ponad 42,5 miliona złotych oraz poręczyli zobowiązania zaciągnięte przez przedsiębiorców o łącznej wartości ponad 15,2 milionów złotych. Wsparcie trafiło do tej pory do 419 przedsiębiorców. Prowadzący działalność gospodarczą mogą uzyskać poręczenie lub pożyczkę np. na zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, zakup, budowę lub modernizację obiektów; wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; tworzenie nowych miejsc pracy oraz w szczególnych przypadkach na finansowanie bieżących potrzeb.

 

Z końcem grudnia 2015 roku Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zawarł kolejne umowy z pośrednikami finansowymi, którzy będą udzielać pożyczek i poręczeń kredytowych w ramach funduszu JEREMIE. Łączna wartość trzech projektów to prawie 10 milionów złotych. W ramach produktu „pożyczka-bank” środki dla przedsiębiorców trafią do Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią oraz Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego (wartość każdego z projektów to 2,8 miliona złotych). Poręczeń w ramach funduszu JEREMIE będzie udzielał Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych (wartość projektu to 4,4 miliona złotych). Szczegóły dotyczące oferty na stronach internetowych instytucji.

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy jest spółką samorządu województwa. Instytucja prowadzi między innymi regionalne inkubatory przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku (więcej).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

11 lutego 2016 r.