Aktualności

Fot. Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku
Fot. Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Poznaj LGD Ziemia Gotyku

Warto zapoznać się z ofertą działających w naszym regionie 28 Lokalnych Grup Działania. Stowarzyszenia te, tworzone przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy, często są  pierwszym ogniwem w identyfikowaniu potrzeb i animowaniu lokalnych społeczności. Zainteresowanym ofertują szkolenia, warsztaty, organizują nabory wniosków o wsparcie oraz inne aktywności, dostosowane do potrzeb mieszkańców. 

 

Dzięki Lokalnym Grupom Działania możemy zdefiniować przedsięwzięcia najbardziej potrzebne mieszkańcom, które trudno dostrzec z poziomu regionalnego. Właśnie o identyfikację problemów i potrzeb oraz tworzenie projektów przez środowiska lokalne oparta jest cała nasza polityka terytorialna, którą realizujemy w nowej perspektywie unijnej – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Jedną z działających w powiecie toruńskim Lokalnych Grup Działania jest LGD Ziemia Gotyku:

adres siedziby: Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
telefon: 56 610 80 17, 607 745 091
email: biuro@ziemiagotyku.com

 

Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem gminy z terenów powiatu toruńskiego: Łysomice, Łubianka, gminę i miasto Chełmża oraz chełmińskiego: Papowo Biskupie. Kontynuuje ponad dziesięcioletnie doświadczenia Fundacji Ziemia Gotyku, podejmując działania na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności, rozwoju przedsiębiorczości, przedsiębiorczości. Członkowie Lokalnej Grupy Działania współpracują z organizacjami i instytucjami kultury na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa Ziemi Chełmińskiej.

 

Lokalne grupy działania (LGD) wspólnie z samorządem województwa wdrażają finansowany z europejskich środków instrument „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS). Dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze. Dzięki tym środkom Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku planuje w najbliższym czasie:

  • konkursy planowane do ogłoszenia do końca 2017 roku:

 – o wsparcie na budowę bądź przebudowę  ogólnodostępnej  i niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej,  rekreacyjnej, lub kulturalnej łączna kwota dofinansowania planowana do rozdysponowania w ramach konkursu to 815 tysięcy złotych,

na aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – w puli konkursu będzie 600 tysięcy złotych,

na rewitalizację miejscowości wiejskich – przewidywana pula konkursu to ponad 1 milion złotych,

na tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości – konkurs z pulą przekraczającą 1 milion 436 tysięcy złotych,

nabór wniosków o powierzenie grantów związanych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego obszaru Ziemi Gotyku, w tym szkolenia w zakresie środowiska naturalnego – kwota do rozdysponowania w ramach konkursu to 100 tysięcy złotych.

 

  • inne wydarzenia:

– 26 sierpnia – Mirakowo (gmina Chełmża), Dożynki Gminne: animacje dla dzieci i młodzieży z grami wielkoformatowymi „Odkrywcy Ziemi Gotyku”, Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku,

– 2 września – Łubianka (gmina Łubianka), Dożynki Gminne: animacje dla dzieci i młodzieży z grami wielkoformatowymi „Odkrywcy Ziemi Gotyku”, Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku,

– 3 września – Papowo Biskupie (gmina Papowo Biskupie), Dożynki Gminne: animacje dla dzieci i młodzieży z grami wielkoformatowymi „Odkrywcy Ziemi Gotyku”, Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku,

– 10 września – Gostkowo (gmina Łysomice), Dożynki Gminne: animacje dla dzieci i młodzieży z grami wielkoformatowymi „Odkrywcy Ziemi Gotyku”, Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.

 

Więcej na stronie LGD Ziemia Gotyku.

 

Zobacz także:


Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

3 sierpnia 2017 r.

 

Fot. Lokalna Grupa Działania Ziemia GotykuFot. Lokalna Grupa Działania Ziemia GotykuFot. Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku