Aktualności

Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi na całej długości przebudowywanego odcinka powstanie ścieżka rowerowa, fot. Tymon Markowski
Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi na całej długości przebudowywanego odcinka powstanie ścieżka rowerowa, fot. Tymon Markowski

Bezpieczniej na trasie z Tucholi do Świecia

Przedstawiciele samorządu województwa, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz firmy Skanska podpisali 3 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim umowę na gruntowną modernizację dwóch odcinków drogi wojewódzkiej ze Świecia do Tucholi. Inwestycja warta 72 miliony złotych ułatwi mieszkańcom północnej części regionu dojazd do trasy ekspresowej S5 oraz autostrady A1. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele samorządów lokalnych, które partycypują w kosztach zadania.

Przedstawiciele samorządu województwa, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz firmy Skanska podpisali 3 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim umowę na gruntowną modernizację dwóch odcinków drogi wojewódzkiej ze Świecia do Tucholi. Inwestycja warta 72 miliony złotych ułatwi mieszkańcom północnej części regionu dojazd do trasy ekspresowej S5 oraz autostrady A1. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele samorządów lokalnych, które partycypują w kosztach zadania.

 

– To inwestycja dotycząca ważnego odcinka drogi wojewódzkiej, który łączy Świecie z Tucholą i wyprowadza ruch poza granice naszego województwa. Odcinki, które będziemy przebudowywać staną się przede wszystkim bezpieczniejsze. Odseparujemy ruch pieszy i rowerowy, poprawi się też przejezdność drogi, po której pojazdy będą poruszać się sprawniej  – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

– W realizacji inwestycji mocno wsparły nas samorządy lokalne, które przekazały 2,5 miliona złotych na budowę ścieżek rowerowych. Takie ścieżki powstaną na całej długości modernizowanej trasy. Bezpieczeństwo poprawi się także dzięki budowie przejść dla pieszych i barier. Ruch na trasie usprawni i zabezpieczy również planowana obwodnica miejscowości Płazowo – mówi wicemarszałek Dariusz Kurzawa.

 

– Dzisiejsze podpisanie umowy jest bardzo ważne dla mieszkańców powiatu tucholskiego. Jest to najważniejsza droga wojewódzka przechodząca przez powiat. Bardzo dziękujemy zarządowi województwa za decyzję o zwiększeniu środków niezbędnych do tego, by ta budowa mogła być już teraz realizowana, a wszystkim samorządowcom z powiatu tucholskiego za włączenie się samorządów lokalnych i dołożenie sporych środków finansowych w realizację tej drogi. Oczekujemy jako mieszkańcy powiatu tucholskiego jeszcze przynajmniej trzech takich spotkań – podpisania umów na drogi wojewódzkie nr 237 i 242, a być może także na rozpoczęcie prac nad obwodnicą Tucholi – mówi wiceprzewodniczący sejmiku województwa Jarosław Katulski.

 

Droga wojewódzka nr 240 ze Świecia do Tucholi jest jedną z tras w regionie, na której notowane są największe natężenia ruchu – w ciągu doby jeździ nią od 6 do 11 tysięcy pojazdów. Droga umożliwia mieszkańcom powiatów świeckiego i tucholskiego dojazd do drogi krajowej nr 22, a wkrótce także do budowanej drogi ekspresowej S5. To również część ważnego szlaku pomiędzy autostradą A1 i  środkowym Pobrzeżem Bałtyku, z którego najwięcej kierowców korzysta w sezonie letnim.

 

Inwestycja obejmuje 13-kilometrowy odcinek od skrzyżowania ul. Warszawskiej i Nowodworskiego w Tucholi do Bysławia oraz 3 kilometrowy fragment pomiędzy miejscowością Polski Konopat i drogą krajową nr 91 w Świeciu. Jezdnia po przebudowie zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów. Zaplanowano też remonty mostów w Rudzkim Młynie na rzece Stążka i w Szumiącej na strudze Szumiąca oraz wiaduktu nad linią kolejową w Terespolu Pomorskim. Przebudowę przejdzie też kilkanaście przepustów, zatok autobusowych, miejsc postojowych i chodników.

 

W ramach inwestycji zaplanowano też budowę drogowego obejścia Płazowa. Powstaną tam dodatkowe miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz autobusów, a także punkt do kontroli i ważenia pojazdów. Pojawi się też stacja meteorologiczna z kamerami. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi przy trasie powstaną też ciągi pieszo-rowerowe.

 

Wykonawcą modernizacji dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 240 liczących łącznie 16 kilometrów będzie firma Skanska. Gruntowna przebudowa będzie kosztować 72 miliony złotych. Prace budowlane potrwają rok i zostaną objęte 7-letnią gwarancją. Roboty będą dzielone na etapy by minimalizować utrudnienia. Pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w sierpniu od pomiarów geodezyjnych i wycinki drzew (usunięte drzewa zrekompensują nowe nasadzenia).

 

Umowę na realizację inwestycji podpisali 3 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim marszałek Piotr Całbecki, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Mirosław Kielnik oraz przedstawiciel firmy Skanska Piotr Kęsikowski. W uroczystości uczestniczyli także wicemarszałek Dariusz Kurzawa, wiceprzewodniczący sejmiku Jarosław Katulski oraz samorządowcy z powiatów tucholskiego i świeckiego: starosta powiatu tucholskiego Michał Mróz, burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski, przewodniczący Rady Miejskiej w Tucholi Paweł Cieślewicz oraz zastępca wójta gminy Lubiewo Jerzy Bogusławski.

 

Wcześniej samorząd województwa uruchomił już kilka innych dużych inwestycji na drogach wojewódzkich:

  • ze Żnina do granicy województwa (nr 251), trwają prace budowlane – WIĘCEJ,
  • z Brześcia do Kowala (nr 265), trwaj roboty przygotowawcze – WIĘCEJ,
  • ze Stolna do Wąbrzeźna (nr 548), trwają roboty przygotowawcze – WIĘCEJ,
  • z Lipna do granicy województwa (nr 559), trwają prace budowlane – WIĘCEJ.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

 

3 sierpnia 2017 r.

 

Uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy dwóch odcinków drogi wojewódzkiej ze Świecia do Tucholi, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy dwóch odcinków drogi wojewódzkiej ze Świecia do Tucholi, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy dwóch odcinków drogi wojewódzkiej ze Świecia do Tucholi, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy dwóch odcinków drogi wojewódzkiej ze Świecia do Tucholi, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy dwóch odcinków drogi wojewódzkiej ze Świecia do Tucholi, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy dwóch odcinków drogi wojewódzkiej ze Świecia do Tucholi, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy dwóch odcinków drogi wojewódzkiej ze Świecia do Tucholi, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy dwóch odcinków drogi wojewódzkiej ze Świecia do Tucholi, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy dwóch odcinków drogi wojewódzkiej ze Świecia do Tucholi, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy dwóch odcinków drogi wojewódzkiej ze Świecia do Tucholi, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy dwóch odcinków drogi wojewódzkiej ze Świecia do Tucholi, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczyste podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy dwóch odcinków drogi wojewódzkiej ze Świecia do Tucholi, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl