Aktualności

Uroczystość podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
Uroczystość podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Nowe pracownie dla Ośrodka Braille’a

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy otrzyma środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego na remont dwunastu pracowni i utworzenie dwóch nowych warsztatów. W czwartek (3 sierpnia) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych.

 

– Ośrodek Braille’a to jedyna tego typu placówka w województwie. Dzięki temu projektowi zostanie doposażona w dwie nowe pracownie nauki zawodu. To projekt szczególnie ważny z punktu widzenia dopełnienia procesu edukacyjnego dzieci niewidomych i słabowidzących. Kierujemy się troską właśnie o tę grupę osób, które w sposób szczególny potrzebują naszego wsparcia – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

– Dzisiejsze podpisanie umowy rozpoczyna falę inwestycyjną w szczególnych placówkach, którymi dowodzi samorząd województwa kujawsko-pomorskiego – ośrodkach szkolno-wychowawczych. Jesteśmy tuż przed uruchomieniem inwestycji w bydgoskim „Maczku” i toruńskim „Korczaku”. Te inwestycje zmierzają w kierunku, by dzieciom – trochę pokrzywdzonym przez los – stworzyć warunki, które pozwolą im na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie – mówi wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

W bydgoskim Ośrodku Braille’a, którego organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski, kształci się młodzież niewidoma, słabowidząca, głuchoniewidoma oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W kompleksie uczy się obecnie 411 podopiecznych, z czego 88 uczniów uczęszcza do szkół kształcenia zawodowego. Pod tym względem ośrodek jest jednym z największych w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Dzięki realizacji marszałkowskiego projektu „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” możliwe będzie utworzenie dwóch nowych w pełni wyposażonych pracowni dla zawodów kelnera w Technikum oraz florysty w Specjalnej Szkole Policealnej. Ponadto zmodernizowane zostaną pracownie dla zawodów: mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik masażysta, technik tyfloinformatyk oraz technik administracji.

 

Do pracowni i warsztatów trafi też wyposażenie zakupione zgodnie ze szczegółowym katalogiem opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przy uwzględnieniu nowych technik i technologii stosowanych w danej branży. Uczniowie ośrodka będą mogli korzystać ze specjalistycznych multimediów, oprogramowania oraz urządzeń i narzędzi niezbędnych w danym zawodzie.

 

Podczas dzisiejszej uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego i wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych. Zadanie wykona wyłoniona w przetargu firma PIL-IF-BUD z Boruszyna w Wielkopolsce. Wartość kontraktu to 1,7 miliona złotych, roboty rozpoczną się w sierpniu i potrwają do kwietnia 2018 roku. Przetarg na zakup wyposażenia do pracowni będzie ogłoszony w 2018 roku.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 3,8 miliona złotych z czego 3  miliony złotych stanowi dofinansowanie z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem projektu jest Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych; Wydziału Edukacji i Nadzoru Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego.

 

To kolejna inwestycja realizowana w Ośrodku Braille’a dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ostatnich latach placówka powiększyła się o nowy budynek warsztatów szkolnych oraz przeszła termomodernizację. Ośrdoek jeszcze się rozrośnie, bo planowane jest tutaj także utworzenie przedszkola, na potrzeby którego bydgoskie władze przekazały już sąsiadującą z ośrodkiem nieruchomość

 

W rozstrzygniętym w grudniu 2016 roku konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowanie na modernizację bazy dydaktycznej w szkołach prowadzących kształcenie specjalne otrzymały także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Grudziądzu oraz Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Bydgoszczy (więcej).

 

Czytaj też: Inwestycje w edukacji

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

3 sierpnia 2017 r.

 

Uroczystość podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl