Aktualności

Członkowie LGD Zakole Dolnej Wisły, fot. Krzysztof Nowacki
Członkowie LGD Zakole Dolnej Wisły, fot. Krzysztof Nowacki

Poznaj LGD Zakole Dolnej Wisły

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Lokalnych Grup Działania. W naszym regionie działa 28 takich stowarzyszeń, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Często są  one pierwszym ogniwem w identyfikowaniu potrzeb i animowaniu aktywności lokalnych społeczności. Warto skorzystać z organizowanych przez nie szkoleń, warsztatów czy dofinansowania na realizację projektów.

 

Dzięki Lokalnym Grupom Działania możemy zdefiniować przedsięwzięcia najbardziej potrzebne mieszkańcom, które trudno dostrzec z poziomu regionalnego. Właśnie o identyfikację problemów i potrzeb oraz tworzenie projektów przez środowiska lokalne oparta jest cała nasza polityka terytorialna, którą realizujemy w nowej perspektywie unijnej – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

 Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły skupia gminy z terenu trzech powiatów: bydgoskiego (Dąbrowa Chełmińska), chełmińskiego (Kijewo Królewskie, Unisław) i toruńskiego (Zławieś Wielka). Siedziba LGD:

 1. Chełmińska 7B, Kijewo Królewskie,
  telefon: 56 676-44-36
  email: biuro@zakolewisly.pl

Ważnym elementem działalności Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły jest rozpowszechnianie informacji  na temat wsparcia udzielanego w ramach środków unijnych, a także promocja walorów przyrodniczo-kulturowych obszaru, na którym działa. Prócz działań  związanych z redystrybucją środków unijnych na poziomie lokalnym realizuje wiele działań mających na celu profesjonalizację LGD jako ośrodka głównej aktywności na obszarach wiejskich. Domeną Zakola są zwłaszcza produkty lokalne oraz promocja turystyki wiejskiej.

 

Lokalne grupy działania (LGD) wspólnie z samorządem województwa wdrażają finansowany z europejskich środków instrument „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS). Dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze. Dzięki tym środkom Lokalna Grupa Działania Zakole Zdolnej Wisły organizuje w najbliższym czasie:

 • konkursy (planowane do ogłoszenia do końca 2017 roku):

 1. infrastruktura komunikacyjna PROW – pula konkursowa to 1 milion 200 tysięcy złotych, maksymalna wartość pojedynczego dofinansowania to 400 tysięcy złotych,
 2. projekty grantowe PROW – 100 tysięcy złotych, pojedynczy wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości od 5 do 15 tysięcy złotych,
 3. rewitalizacja RPO – konkurs z pulą przekraczającą 968 tysięcy złotych,
 4. tworzenie małych inkubatorów przedsiębiorczości RPO – kwota planowana do rozdysponowania w ramach konkursu to 875 tysięcy złotych.

 

Planowany okres naboru wniosków we wszystkich konkursach: od 14 do 30 dni.

 • inne wydarzenia:

26 sierpnia – Dożynki Powiatowo Gminne w Dąbrowie Chełmińskiej – Otowice,

27 sierpnia – Dożynki Gminne w Kijewie Królewskim,

2 września – Dożynki Powiatowe w Unisławiu.

 

Do końca roku LGD planuje również organizację szkolenia ,,Zasady efektywnej komunikacji ze społeczeństwem”, konferencji na temat możliwości aplikowania o środki
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeszcze we wrześniu planowany jest rajd nordic walking po terenach gminy Zławieś Wielka. Więcej na stronie LGD Zakole Dolnej Wisły

 

Zobacz także:

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

10 sierpnia 2017 r.

 

Członkowie LGD Zakole Dolnej Wisły, fot. Krzysztof NowackiLGD Zakole Dolnej Wisły, fot. Agnieszka ZawitowskaLGD Zakole Dolnej Wisły, fot. Beata Kowalska