Aktualności

Fot. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
Fot. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Poznaj LGD Dorzecza Zgłowiączki

W naszym regionie działa 28 Lokalnych Grup Działania. To stowarzyszenia tworzone przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy, które często są  pierwszym ogniwem w identyfikowaniu potrzeb i animowaniu aktywności lokalnych społeczności. Warto zapoznać się z ich działalnością i skorzystać z organizowanych przez nie szkoleń, warsztatów czy dofinansowania na realizację projektów.

 

Dzięki Lokalnym Grupom Działania możemy zdefiniować przedsięwzięcia najbardziej potrzebne mieszkańcom, które trudno dostrzec z poziomu regionalnego. Właśnie o identyfikację problemów i potrzeb oraz tworzenie projektów przez środowiska lokalne oparta jest cała nasza polityka terytorialna, którą realizujemy w nowej perspektywie unijnej – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W powiecie włocławskim działa Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki:

adres siedziby:  Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
telefon: 54 284 66 69
email: zglowiaczka@wp.pl

 

Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem gminy: Baruchowo,  Boniewo, Brześć  Kujawski,  Choceń,  Chodecz, Fabianki,  Izbica Kujawska,  Kowal, Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec, Włocławek  i Miasto Kowal. Na tych terenach znajduje się wiele atrakcji turystycznych: parki przydworskie i liczne jeziora z plażami i infrastrukturą zachęcają do odpoczynku, podziwiania przyrody i uprawiania sportów wodnych.

 
Lokalne grupy działania (LGD) wspólnie z samorządem województwa wdrażają finansowany z europejskich środków instrument „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS). Dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze. Dzięki tym środkom Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki planuje w najbliższym czasie:

 

  • nabory wniosków:

o wsparcie na rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kwalifikacjiprzewidywany termin ogłoszenia naboru to 10 lipca, wnioski będzie można składać od 7 do 25 sierpnia. Do podziału jest 1 milion złotych,, pojedynczy wnioskodawca może się ubiegać o wsparcie w wysokości 50 tysięcy złotych,

 – o wsparcie na budowę lub przebudowę  ogólnodostępnej  i niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej,  rekreacyjnej, lub kulturalnejnabór powinien rozpocząć się 14 sierpnia, wnioski będą przyjmowane od 4 do 15 września. Do podziału w ramach konkursu jest ponad 9,6 miliona złotych,

wsparcie działań z zakresu rewitalizacji społeczno-gospodarczej w miejscowościach wiejskich – na działania aktywizujące społecznie i gospodarczo lokalne społeczności przeznaczono w sumie ponad 8,2 mi8liona złotych. Konkurs powinien zostać ogłoszony 2 października, nabór wniosków planowany jest od 30 listopada do 17 grudnia,

wsparcie inwestycyjne mikro- i małych przedsiębiorstw –  na przedsięwzięcia poprawiające  konkurencyjność  przedsiębiorstwa, związane  z unowocześnieniem  jego oferty i sposobu  działania  będzie można otrzymać jednorazowo do 100 tysięcy złotych. W puli konkursu jest pół miliona złotych, ogłoszenie i nabór wniosków planowane są na IV kwartał tego roku,

  • szkolenia:

26 lipca, 2 sierpnia – dla osób planujących rozwój działalności gospodarczej  oraz podnoszenie kwalifikacji osób prowadzących taką działalność,

24 sierpnia – spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach konkursu o wsparcie na przebudowę lub rozbudowę ogólnodostępnej  i niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, lub kulturalnej.

  • inne wydarzenia:

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki aktywnie uczestniczy także w imprezach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie powiatu włocławskiego.
W najbliższym czasie będą to:

27 sierpnia – dożynki gminno-parafialne w Izbicy Kujawskiej,

3 września – dożynki gminne w Smólniku.

Więcej na stronie LGD Dorzecza Zgłowiączki.

Zobacz także:

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego10 lipca 2017 r.