Aktualności

Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie w powiecie chełmińskim, podmiot ekonomii społecznej; fot. Witold Broda/freepress.pl
Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie w powiecie chełmińskim, podmiot ekonomii społecznej; fot. Witold Broda/freepress.pl

Regionalny Komitet Ekonomii Społecznej powołany

Zarząd województwa podjął uchwałę o powołaniu Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej. Do zadań gremium należeć będzie współpraca w obszarze koordynacji i monitoringu ekonomii społecznej w naszym regionie z uwzględnieniem kierunków określonych w Kujawsko-Pomorskim Programie na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020. Rolą komitetu będzie też kreowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań dotyczących rozwoju tego sektora oraz identyfikowanie barier rozwojowych.

 

– Będziemy poszukiwać nowych metod i sposobów na to, by ekonomia społeczna zaczęła odgrywać ważną rolę w naszym województwie, otwierać się na instytucje, pracodawców i samorządowców którzy swymi decyzjami mogą wspierać ten segment gospodarki. Chodzi nam także o inspirację do społecznego myślenia o gospodarce. Wszystko to wymaga współpracy wielu instytucji, w tym jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, biznesu i ośrodków badawczych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Skład RKES:

 1.  strona samorządowa:
  • Piotr Całbecki, marszałek województwa, przedstawiciel Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Adam Szponka, dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego,
  • Krystyna Żejmo-Wysocka, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego,
  • Michał Heller, naczelnik Wydziału Programowania Europejskiego w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego,
  • Anna Sąsiadek-Chuchra, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego,
  • Karolina Kluth, przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,
  • Magdalena Korpolak-Komorowska, zastępca prezydenta Włocławka –przedstawicielka Konwentu Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Tadeusz Kacprzak, wójt gminy Inowrocław – przedstawiciel Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Krzysztof Chodubski, burmistrz miasta i gminy Radzyń Chełmiński – przedstawiciel Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Dariusz Wochna, starosta aleksandrowski – przedstawiciel Konwentu Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Anna Toby, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi –przedstawiciel Konwentu Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,
  • Jarosław Bochenek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu,
  • Ewa Tadrowska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią;
 2. środowisko ekonomii społecznej z regionu:
  • Przemysław Kamycki, kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, prowadzonego przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży,
  • Grażyna Burdzy, przedstawiciel Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA,
  • Ewa Kwiesielewicz-Szyszka, prezes Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  • Jarosław Napierała, kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Fundację Ekspert Kujawy oraz Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy,
  • Małgorzata Kowalska, dyrektor CISTOR-u Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne – przedstawiciel instytucji zatrudnienia socjalnego – CIS,
  • Joanna Danicka, zastępca dyrektora CISTOR-u Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne – przedstawiciel instytucji zatrudnienia socjalnego – KIS,
  • Katarzyna Lubańska, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie –przedstawiciel instytucji reintegracji społeczno-zawodowej – ZAZ,
  • Marek Fuerst, kierownik WTZ Arkadia w Toruniu – przedstawiciel instytucji reintegracji społeczno-zawodowej – WTZ,
  • Paweł Chudek, prezes Spółdzielni Socjalnej CULMEN – przedstawiciel spółdzielni socjalnych,
  • Lucyna Andrysiak, przewodnicząca Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko Pomorskiego,
  • Katarzyna Lipowiec, kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego – przedstawiciel lokalnych grup działania;
 3. środowisko nauki i biznesu:
  • dr hab. Krzysztof Piątek, kierownik Zakładu Polityki Społecznej Instytutu Socjologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
   w Toruniu,
  • dr Jolanta Laskowska, zastępca dyrektora Instytutu Prawa, Administracji
   i Zarządzania Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
  • Janusz Pucek, dyrektor Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA,
  • Hanna Łowicka, dyrektor Biura Związku Pracodawców – Dzierżawców
   i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy, Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

5 stycznia 2016 r.