Aktualności

Budowa i remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Budowa i remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Postępują prace w toruńskim „Korczaku”

W budynku nowego przedszkola Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu zakończyły się prace budowlane. Wkrótce ruszy etap wyposażania obiektu. Dzięki trwającej inwestycji podopieczni placówki zyskają również nowoczesne warsztaty kształcenia zawodowego, pierwszy w regionie basen rehabilitacyjny z przeciwprądem oraz internat. Wartość przedsięwzięcia to blisko 34 miliony złotych.

 

– Dzięki realizowanym inwestycjom dzieci z niepełnosprawnością będą mogły rozwijać się w miejscu z dostosowaną do ich potrzeb infrastrukturą i specjalistycznym sprzętem, a powstające nowoczesne warsztaty zawodowe umożliwią starszym uczniom nabycie umiejętności, które pomogą im w znalezieniu pracy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Na terenie marszałkowskiego ośrodka realizowane są dwa duże projekty, które dotyczą budowy nowego przedszkola wraz z wyposażeniem i dostosowanym do wychowanków ośrodka placem zabaw oraz rozbudowy placówki o część warsztatową, basen, internat i boisko wielofunkcyjne. We wrześniu, z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego.

 

 

Przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 

Nowe przedszkole przeznaczone jest dla 26 dzieci w wieku od 3 do 7 lat z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, a także z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Każde dziecko będzie korzystało ze specjalistycznych sal, w których prowadzone będą zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne, między innymi integracji sensorycznej, logopedycznej, muzykoterapii, czy aktywności ruchowej i twórczej. Po ukończeniu nauki w przedszkolu każde dziecko będzie mogło kontynuować naukę w szkole specjalnej.

 

W budynku zakończono prace budowlane. Obecnie trwają przygotowania do etapu wyposażenia obiektu. Przedszkole przyjmie pierwsze maluchy we wrześniu tego roku.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 7,8 milionów złotych, z czego 4,4 miliona złotych stanowi dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a 3,4 miliona złotych to środki budżetu województwa.

 

Nowe pracownie, internat, basen rehabilitacyjny i boiska

Drugi projekt obejmuje budowę nowego kompleksu warsztatów kształcenia zawodowego ze specjalistycznym wyposażeniem, basenu rehabilitacyjnego oraz boiska, a także modernizację internatu i pracowni kształcenia praktycznego.

 

Wchodząca w skład ośrodka branżowa szkoła I stopnia, kształci uczniów w 11 zawodach: kucharz, cukiernik, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, krawiec, stolarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy stolarza, asystent fryzjera.

Obecnie w budynku szkoły trwają prace wykończeniowe. Montowane są drzwi wewnętrzne, a na wszystkich kondygnacjach kładziona jest glazura i montowane są grzejniki. Wykonane zostały już wszystkie elewacje w siatce i kleju oraz pokrycia dachowe, a na elewacji wschodniej położony jest tynk cienkowarstwowy. Budynek zyskał już windę, zamontowane zostały okna. Gotowy jest także węzeł centralnego ogrzewania oraz główne przyłącze prądu.

 

Trwają prace wykończeniowe dachu na budynku internatu. Na trzecim piętrze gotowa jest instalacja elektryczna. Prace hydrauliczne zakończono już na wszystkich kondygnacjach. Trwa końcowy etap budowy windy.

 

Ośrodek będzie dysponował jedynym w regionie basenem z przeciwprądem, dzięki któremu możliwe jest pływanie w miejscu, co pozytywnie wpływa na rehabilitację narządów ruchu i podnośnikiem, który ułatwia wejście do basenu i pływanie osobom niepełnosprawnym. Obecnie zakończone zostały prace konstrukcyjne basenu. Trwają prace dotyczące zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

 

Całkowita wartość projektu to 25,7 miliona złotych, z czego większość to środki z budżetu województwa, dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 to 7,6 miliona złotych.

  

Inwestujemy w rozwój specjalistycznych placówek edukacyjnych

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu to jedna z trzech instytucji edukacji prowadzonych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami.

 

W drugim naszym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace na budowie nowego budynku warsztatów praktycznej nauki zawodu. Wkrótce ruszy etap wyposażania sal w nowoczesne sprzęty. Zajęcia w nowym budynku rozpoczną się wiosną. Po raz pierwszy w kraju osoby niesłyszące będą mogły kształcić się w zawodzie technik dentystyczny. Odbiór techniczny obiektu odbył się w listopadzie. Wartość inwestycji to ponad 11 milionów złotych. 

 

W 2019 roku zakończyliśmy marszałkowski projekt „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie” w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. W ramach projektu zmodernizowano dwanaście pracowni zawodowych i utworzono dwie nowe. Każda została wyposażona w specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne i nowoczesne oprogramowanie. Wartość projektu to 3,8 miliona złotych. W ramach kolejnego przedsięwzięcia w specjalnie do tego celu zaadaptowanym budynku, przekazanym przez władze miasta, powstanie nowe przedszkole dla 21 dzieci z niepełnosprawnościami. Trwa kompletowanie pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego 

 

1 lutego 2020 r.

 

Budowa i remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Budowa i remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Budowa i remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Budowa i remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Budowa i remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Budowa i remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Budowa i remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Budowa i remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Budowa i remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Budowa i remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Budowa i remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl