Aktualności

Fot. Tymon Markowski dla UMWKP
Fot. Tymon Markowski dla UMWKP

Jak wspierać rozwój gospodarczy – zapraszamy do konsultacji

Trwają konsultacje projektu programu rozwoju gospodarczego województwa. Koncepcję opracowanego w ramach pierwszego etapu projektu Regiogmina dokumentu przedstawiono podczas styczniowej konferencji. Kolejne spotkanie online odbędzie się dziś (4 lutego) i adresowane jest do mieszkańców i przedsiębiorców miasta Bydgoszczy oraz powiatów bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego i świeckiego. Formularz rejestracyjny na wszystkie konsultacje.

 

– Wierzę, że wypracowane rozwiązania, czerpiące z dobrych wzorców największych gospodarek świata, dostosowane do specyfiki i uwarunkowań naszego regionu, będą nowym, skutecznym impulsem wzrostu. Wzrostu, którego beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy Kujaw i Pomorza – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Do udziału w konsultacjach, które będą miały wpływ na ostateczny kształt programu, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności mieszkańców województwa, przedsiębiorców, samorządy lokalne i instytucje otoczenia biznesu. Spotkania odbędą się w formule online. Link zostanie przesłany po wypełnieniu formularza.

 

Projekt programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego (na stronie projektu)

 

Konsultacje odbędą się w pięciu terminach:

  • 2 lutego – miasto Toruń oraz powiaty toruński, chełmiński, golubsko-dobrzyński, aleksandrowski;
  • 4 lutego – miasto Bydgoszcz oraz powiaty bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski i świecki;
  • 9 lutego – miasto Włocławek oraz powiaty włocławski, radziejowski, lipnowski i rypiński;
  • 11 lutego – miasto Inowrocław oraz powiaty inowrocławski, mogileński i żniński;
  • 16 lutego – miasto Grudziądz oraz powiaty grudziądzki, wąbrzeski i brodnicki.

 

Dodatkowe uwagi do dokumentu można zgłaszać także po zakończeniu konsultacji online. W tym celu należy wypełnić formularz i przesłać go na adres mailowy regiogmina@kujawsko-pomorskie.pl.

 

Rozwój gospodarczy regionu oczami ekspertów

Opracowany przez firmę PwC Advisory, będącą częścią PwC, globalnego giganta w branży usług doradczych, audytorskich i księgowych, dokument obejmował analizę sytuacji firm w naszym województwie pod względem konkurencyjności, innowacyjności, produktywności i związków kooperacyjnych, ocenę istniejących instrumentów wsparcia w świetle efektów i oczekiwań przedsiębiorców, a także opracowanie założeń regionalnego obserwatorium gospodarczego – nowej wojewódzkiej instytucji, która będzie na bieżąco monitorować sytuację, rozpoznając potrzeby przedsiębiorców, prowadząc analizy i rekomendując wynikające z nich rozwiązania samorządom wszystkich szczebli i środowisku biznesowemu.

 

Na podstawie przedstawionej przez PwC koncepcji oraz uwag i wniosków ze spotkań konsultacyjnych przygotowany zostanie dokument programowy, wskazujący samorządowi województwa kierunek prowadzenia polityki wspierania rozwoju gospodarczego regionu.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

2 lutego 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2021 r.