Aktualności

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Inwestycje w marszałkowskich lecznicach

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii, Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Szpital Zespolony w Toruniu i Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu to marszałkowskie lecznice, które przygotowują się do nowych, znaczących inwestycji. Inwestorem jest działająca w imieniu samorządu województwa spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne (KPIM).

– Fachowcy często podkreślają, że nie ma projektów zamkniętych w medycynie, że dziedzina ta wymaga stałych zmian i nakładów. W samorządzie województwa podzielamy ten słuszny pogląd i realizujemy go w praktyce, przeznaczając na przedsięwzięcia w tej dziedzinie od lat stosowne środki. To działa, czego dowodem są wysokie lokaty naszych szpitali w ogólnopolskich rankingach – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Rozbudowa Centrum Pulmonologii, łóżka dla psychiatrii w Świeciu

W kompleksie Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej rozpoczęła się już, połączona z przemodelowaniem wewnętrznego układu funkcjonalnego, rozbudowa pawilonu przeznaczonego m.in. dla oddziału leczenia niewydolności oddechowej z zaburzeniami snu i oddziału rehabilitacji oddechowej. Warta 25 milionów złotych inwestycja obejmuje m.in. nadbudowę obiektu o jedną kondygnację, dobudowanie podjazdu z rampą dla karetek i szybu windy, a także modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Pomyślano też o przyjaznych środowisku rozwiązaniach w dziedzinie energetyki, w tym instalacji paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła.

To kolejny etap realizowanej od kilku lat całościowej modernizacji i rozbudowy placówki, która jest jedynym w regionie ośrodkiem kompleksowego leczenia schorzeń układu oddechowego i jednym z najlepszych tego rodzaju szpitali w kraju. Wcześniej powstało tu nowe skrzydło, mieszczące sale operacyjne i centralną sterylizatornię oraz oddziały łóżkowe. W planach jest budowa nowoczesnego, spełniającego standardy budownictwa pasywnego pawilonu dla oddziału leczenia gruźlicy, z obszernymi tarasami i ogrodem zimowym, a także inwestycja przy ul. Meysnera na potrzeby centrum rehabilitacji i edukacji zdrowotnej (oddział opieki paliatywnej, zakład opiekuńczo-leczniczy, oddział rehabilitacji i dom seniora). W obu przypadkach rozstrzygnięto przetargi na opracowanie dokumentacji technicznej.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, który był w ostatnich latach systematycznie i gruntownie modernizowany (obecnie kończą się tu ostatnie prace przy projektach budowlanych) oczekuje obecnie na dostawę nowoczesnych łóżek szpitalnych.

Szpital we Włocławku: rozbudowa i poszerzenie profilu usług

Nowy sprzęt i wyposażenie za blisko 12 mln złotych, które KPIM kupuje dla włocławskiego Szpitala Specjalistycznego, pojawią się w placówce jeszcze w pierwszym kwartale tego roku, ale kierownictwo tej placówki już myśli o budowie nowego skrzydła, które pomieści szpitalny oddział ratunkowy, blok operacyjny i łóżkowe oddziały zabiegowe, a na dachu będzie miał lądowisko dla śmigłowców medycznych. Tu trwa obecnie postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót.

Profil oferowanych przez szpital usług medycznych wzbogacony zostanie wkrótce o zakład opiekuńczo-leczniczy, na którego potrzeby powstanie nowy budynek. W grudniu podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, który ma na jej opracowanie 12 miesięcy.

Centrum Onkologii i szpital na Bielanach

Na potrzeby leczenia za pomocą innowacyjnych terapii lekowych powstanie nowy pawilon w bydgoskim Centrum Onkologii. Zakładana inwestycja obejmuje też rozbudowę zespołu głównego CO, które od lat jest jednym z najlepszych szpitali w kraju i najwyżej w Polsce notowaną placówką w swojej klasie. Wkrótce rozpoczęcie prac projektowych.

KPIM prowadzi też postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia firmy, która opracuje kompleksową dokumentację związaną z koniecznością gruntowanej modernizacji i rozbudowy starego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, wokół którego toczy się finiszująca obecnie budowa nowego miasteczka medycznego na Bielanach. Docelowo będą się tu mieścić m.in. regionalne centrum kardiologii, klinika kardiochirurgii z blokiem operacyjnym i oddziałem pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO), kliniczny oddział położniczy z blokiem porodowym i oddziałem noworodkowym, położniczo-ginekologiczny blok operacyjny oraz pracownia endoskopii diagnostycznej i zabiegowej. Bierzemy pod uwagę, że stan budynku – zbudowanego w latach siedemdziesiątych XX wieku według obowiązujących wówczas w naszej części Europy standardów – może zmusić przyszłego wykonawcę robót do częściowego lub nawet całościowego wyburzenia obiektu. Także taką ewentualność muszą wziąć pod uwagę opracowujący dokumentację projektową.

EBI i wsparcie UE

Kujawsko-pomorski samorząd województwa finansuje inwestycje w służbie zdrowia z kredytu pomocowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (nasz medyczny pakiet stulecia czyli program kompleksowej modernizacji wszystkich lecznic wojewódzkich) oraz środków Unii Europejskiej w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

2 lutego 2021 r.