Aktualności

graf. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
graf. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Zabytki naszego regionu – zapraszamy do udziału w konkursie

Pod hasłem „Ze szkolnej ławy. Historia, pamiątki, wspomnienia” odbywa się tegoroczna siedemnasta edycja wojewódzkiego konkursu historycznego, której organizatorem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Prace inspirowane budynkiem, wydarzeniem lub pamiątką szkolną można przesyłać do 23 kwietnia na adres e-mail zabytki@kpck.pl.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Tematem prac ma być szkoła w szerokim rozumieniu tego słowa. Proponujemy sięgnąć do wspomnień członków rodziny np. dziadków lub rodziców. Hasło „Ze szkolnej ławy” ma na celu ukazanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa związanego z oświatą. Szkoła jest skarbnicą historii i anegdot przekazywanych przez byłych i obecnych uczniów i nauczycieli.

 

Praca musi składać się z:

  • karty tytułowej,
  • tekstu,
  • fotografii

 

Na zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia. Należy je przysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: zabytki@kpck.pl w tytule e-maila wpisując: „Zabytki naszego regionu 2021”.

 

Regulamin na stronie KPCK.

 

Zwycięzców poznamy 11 czerwca podczas finału konkursu w Salonie Hoffman KPCK w Bydgoszczy. Laureaci otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe, a trzy najlepsze prace zostaną opublikowane w wydawnictwie „Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu”.

 

Konkurs objął patronatem marszałek województwa, kujawsko-pomorski kurator oświaty i kujawsko-pomorski wojewódzki konserwator zabytków. Partnerem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy jest instytucją kultury samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

3 lutego 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 4 marca 2021 r.