Aktualności

Sesja sejmiku województwa, 27 lutego 2023, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP
Sesja sejmiku województwa, 27 lutego 2023, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP

Posiedzenie sejmiku województwa

Sejmik zdecydował w poniedziałek (27 lutego) o przyznaniu wojewódzkiego wyróżnienia Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) w Bydgoszczy, o przyznaniu Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa sołtysowi sołectwa Kozjaty w powiecie radziejowski Henrykowi Kołeckiemu i o przyznaniu Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa inowrocławskiemu Towarzystwu Śpiewu Halka. Minutą ciszy zebrani uczcili ofiary wojny na Ukrainie i trzęsienia ziemi w Turcji.

 

Inicjatorem przyznania JFTC wyróżnienia Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae jest marszałek Piotr Całbecki. – Szczególnie w sytuacji, kiedy odczuwamy zagrożenie ze strony Rosji, kiedy jeszcze dobitniej odczuwamy znaczenie naszego uczestnictwa w NATO, wysyłamy czytelny sygnał o poparciu społecznym dla tej instytucji – powiedział przed posiedzeniem. Wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa sołtys Henryk Kołecki jest najdłużej pełniącym tę funkcję w Kujawsko-Pomorskiem. Cieszy się wielkim szacunkiem mieszkańców, którzy zawdzięczają mu wiele inicjatyw integrujących lokalną społeczność i pielęgnujących patriotyczną pamięć o wydarzeniach historycznych oraz inwestycyjne inicjatywy związane z poprawą stanu lokalnych dróg. Działające od 36 lat Towarzystwo Śpiewu Halka otrzymuje Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa za „znaczący wkład w rozwój kultury Kujaw i Pomorza, pielęgnowanie tradycji muzycznych i  patriotycznych, popularyzację dziedzictwa kulturowego i tradycji śpiewu chóralnego”. 

 

Raport o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa przedstawił komendant wojewódzki policji nadinsp. Piotr Leciejewski. Komentując przedstawione przez niego dane, marszałek Piotr Całbecki podkreślił, że poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że policja, jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie bronić nas w sytuacji zagrożenia,  są w obecnych czasach niezwykle ważne. Informację na temat funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przedstawił sejmikowi zastępca komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Sławomir Herbowski

 

Sejmik zaaprobował zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 2023-2039 i w budżecie na rok 2023, które oznaczają zwiększenie tegorocznych dochodów o 72 miliony złotych i zwiększenie tegorocznych wydatków o 92,4 mln zł oraz zwiększenie tegorocznego deficytu do 115 mln złotych (zostanie pokryty z ubiegłorocznej nadwyżki budżetowej). Zwiększenie dochodów związane jest m.in. z dotacją z funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Zwiększoną pulę wydatków przeznaczamy m.in. na działania pomocowe na rzecz ukraińskich uchodźców wojennych, na dotację dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z przeznaczeniem na badania naukowe i rozwój młodych kadr nauki oraz na sfinansowanie zakupów wyposażenia dla siedziby Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego.   

 

Konsekwencją nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym są przyjęte przez sejmik nowe opłaty za egzaminy na prawo jazdy przeprowadzane w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Nowe opłaty to 50 złotych (za egzamin teoretyczny) oraz 200 i 250 złotych (za egzamin praktyczny). Poprzednio opłaty były waloryzowane w 2013 roku.  

 

Radni przyjęli też dwa stanowiska dotyczące ochrony krajowych rynków produktów rolnych (mięsa wieprzowego i zbóż) oraz apel do premiera Mateusza Morawieckiego o obniżenie stawek podatku VAT za ciepło sieciowe, gaz i energię elektryczną.

 

W ramach obchodów kopernikańskich gośćmi posiedzenia byli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i autor najnowszej biografii Kopernika „Kopernik. Rewolucje” Wojciech Orliński, który wygłosił krótką prelekcję na temat wielkiego astronoma. Prelegent podkreślił, że geniusz Kopernika polegał na tym, że hipotezę teorii heliocentrycznej, która pojawiła się już wcześniej, potrafił przedstawić w modelu matematycznym. Sam miniwykład dotyczył ekonomicznej i politycznej aktywności najsłynniejszego torunianina. 

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

27 lutego 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2023 r.

 

Sesja sejmiku województwa, 27 lutego 2023, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 27 lutego 2023, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 27 lutego 2023, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 27 lutego 2023, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 27 lutego 2023, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 27 lutego 2023, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 27 lutego 2023, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 27 lutego 2023, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 27 lutego 2023, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 27 lutego 2023, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 27 lutego 2023, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 27 lutego 2023, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 27 lutego 2023, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 27 lutego 2023, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 27 lutego 2023, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 27 lutego 2023, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 27 lutego 2023, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 27 lutego 2023, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP