Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Nasza pomoc jest Ukrainie wciąż potrzebna (UA)

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę wspiera społeczności lokalne i regionalne w tym kraju oraz przebywających na terenie naszego regionu ukraińskich uchodźców wojennych. Na pomoc Ukraińcom wydaliśmy w ubiegłym roku z budżetu województwa 7 milionów złotych, w tym będzie to ponad 5 milionów złotych. Ale jeszcze cenniejsze jest potężne zaangażowanie społeczne, indywidualne i zbiorowe, które ofiarowaliśmy im od pierwszych dni.  

Українська версія внизу сторінки

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę wspiera społeczności lokalne i regionalne w tym kraju oraz przebywających na terenie naszego regionu ukraińskich uchodźców wojennych. Na pomoc Ukraińcom wydaliśmy w ubiegłym roku z budżetu województwa 7 milionów złotych, w tym będzie to ponad 5 milionów złotych. Ale jeszcze cenniejsze jest potężne zaangażowanie społeczne, indywidualne i zbiorowe, które ofiarowaliśmy im od pierwszych dni.

– Jestem dumny z tego, że jako region stanęliśmy  na wysokości zadania i już od pierwszych dni wojny mogliśmy udzielać skutecznej pomocy zarówno przybywającym do nas uchodźcom, jak i obywatelom naszych partnerskich regionów na Ukrainie. Wierzę, że ten konflikt szybko się zakończy, ale mogę zapewnić naszych ukraińskich partnerów i naszych ukraińskich gości, że będziemy pomagać tak długo, jak to będzie potrzebne – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Pobyt w Kujawsko-Pomorskiem zgłosiło dotąd 50 tysięcy ukraińskich uchodźców, z czego połowa w pierwszym miesiącu walk. Mieszkańcy regionu od początku konfliktu otworzyli dla Ukraińców serca i drzwi własnych domów. Wielu z nich znalazło tymczasowy dach nad głową u kujawsko-pomorskich rodzin. Samorząd województwa błyskawicznie zorganizował też 200 miejsc tymczasowego pobytu, m.in. w Toruniu, Przysieku, Brodnicy i Wąpielsku w powiecie rypińskim, a także punkty wydawania bezpłatnych gorących posiłków.

Ważnym rozwiązaniem instytucjonalnym, które pozwala m.in. na szybkie i właściwe szacowanie potrzeb, było powołanie do życia punktów informacyjno-doradczych dla Ukraińców, w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, w których od początku pracują m.in. prawnicy, psycholodzy oraz specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Punkty współpracują ze służbami wojewody i samorządami lokalnymi w całym regionie, a także ukraińskimi służbami konsularnymi.

Dzięki szybkiej decyzji marszałka Piotra Całbeckiego w naszym województwie znaleźli schronienie niepełnosprawni intelektualnie podopieczni, w liczbie 60 osób, ewakuowanego w związku z działaniami wojennymi domu opieki w Chmielnickim na Ukrainie. Dwie doby jechali do Polski zwykłym autokarem, by trafić najpierw do harcerskiego ośrodka wypoczynkowego w Smerzynie, a następnie do zajazdu w Biskupinie. Marszałek Piotr Całbecki zdecydował, że musimy się o nich zatroszczyć – tak powstał zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w budynku dawnego szpitala psychiatrycznego w Toruniu, ośrodek, w którym osoby te mieszkają w godnych warunkach i otrzymują właściwą dla ich stanu zdrowia opiekę, terapię i rehabilitację.

Samorząd województwa zaangażował się też w organizację transportów humanitarnych na Ukrainę. W 63 tego rodzaju konwojach wysłaliśmy za wschodnią granicę materiały opatrunkowe, leki, śpiwory, odzież i żywność, a ostatnio także agregaty prądotwórcze. Na potrzeby obsługi dystrybucji pomocy rzeczowej, której część pochodzi ze zbiórek w innych krajach Europy, stworzyliśmy trzy magazyny darów. Wśród darczyńców są osoby prywatne, firmy i instytucje oraz organizacje pozarządowe.

Ważnym aspektem jest w tej sytuacji integracja społeczna Ukraińców – by czuli się u nas pożądanymi gośćmi, by jak najszybciej odnaleźli się w nowej rzeczywistości. Temu służyło m.in. uruchomienie w pierwszych miesiącach ubiegłego roku dedykowanych zajęć Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej, której ukraińskojęzyczną kadrę udało się skompletować niemal od ręki. W sieci dostępnych jest obecnie 300 godzin takich zajęć.

Integracji społecznej służy też zatrudnienie Ukraińców. Wojewódzkie służb zatrudnienia podają, że odnotowały 31 tysięcy zgłoszeń o podjęciu pracy przez Ukrainki i Ukraińców. W samym tylko styczniu 2023 odnotowano 4 300 takich zgłoszeń.

Kujawsko-Pomorskie dla Ukrainy (prezentacja)

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

24 lutego 2023 r.

НАША ДОПОМОГА УКРАЇНІ ВСЕ ЩЕ ПОТРІБНА

Самоврядування Куявсько-Поморського воєводства з початку російської агресії проти України підтримує місцеві та регіональні громади цієї країни та українських біженців від війни, які перебувають у нашому регіоні. Минулого року ми витратили з бюджету воєводства на допомогу українцям 7 мільйонів злотих, у тому році понад 5 мільйонів злотих. Але ще більш цінним є потужне соціальне зобов’язання, індивідуальне та колективне, яке ми дали їм із перших днів.

– Я пишаюся тим, що як регіон ми опинилися на висоті і з перших же днів війни змогли надати дієву допомогу як біженцям, які прибувають до нас, так і громадянам наших партнерських областей в Україні. Я вірю, що цей конфлікт скоро закінчиться, але я можу запевнити наших українських партнерів і наших українських гостей, що ми будемо допомагати, доки це буде потрібно, – наголошує маршал Пьотр Цалбецькі.

Наразі 50 000 українських біженців повідомили про перебування в Куявсько-Поморському воєводстві, половина з них – у перший місяць боїв. З початку конфлікту мешканці регіону відкрили свої серця та двері для українців. Багато з них знайшли тимчасовий притулок у куявсько-поморських сімей. Воєводське самоврядування швидко організувало 200 місць тимчасового перебування у Торуні, Пшисеку, Бродниці та Вонпельську Рипінського повіту, а також пункти безкоштовного гарячого харчування.

Важливе інституційне рішення, яке дозволяє для швидкої та правильної оцінки потреб було створено інформаційно-дорадчими пунктами для українців у Бидгощі, Торуні та Влоцлавеку, де від самого початку юристи, психологи та спеціалісти Воєводського Управління Праці та Установи Соціального Страхування. Пункти співпрацюють зі службами воєвод та органів місцевого самоврядування по всій області, а також з консульськими службами України.

Завдяки швидкому рішенню маршала Пьотра Калбецького, 60 осіб з розумовими вадами, які були евакуйовані з будинку престарілих у Хмельницькому, знайшли притулок у нашому воєводстві. До Польщі їхали два дні рейсовим автобусом, спочатку до скаутського відпочинкового центру в Смержині, а потім до корчми в Біскупіні. Маршал Пьотр Цалбецькі вирішив, що ми повинні піклуватися про них – так центр був створений Регіональним Центром Соціальної Політики в будівлі колишньої психіатричної лікарні в Торуні, де ці люди живуть у гідних умовах і отримують догляд, терапію та реабілітацію.

Воєводське самоврядування також приймало участь в організації гуманітарних перевезень на Україну. У 63 таких конвоях відправляли через східний кордон перев’язувальні матеріали, медикаменти, спальні мішки, одяг і продукти харчування, а нещодавно також і електрогенератори.З метою розподілу допомоги, частина якої надходить від збору в інших країнах Європи, ми створили три магазини допомоги. Серед добродійників приватні особи, компанії та установи, а також неурядові організації.

Важливим аспектом у цій ситуації є соціальна інтеграція українців – щоб вони почувалися у нас бажаними гостями, щоб якнайшвидше опинилися в новій реальності. Це було, серед іншого, започаткування в перших місяцях минулого року виділених класів Куявсько-Поморської Онлайн-Школи, україномовний склад якої було укомплектовано практично одразу. Зараз доступно 300 годин таких занять онлайн.

Працевлаштування українців також сприяє соціальній інтеграції. Воєводські служби зайнятості повідомляють, що зафіксували 31 тисячу повідомлень про працевлаштування українських жінок і чоловіків. Лише у січні 2023 року таких повідомлень було 4300.