Aktualności

Nowy budynek dydaktyczny PB, fot. PB
Nowy budynek dydaktyczny PB, fot. PB

Politechnika Bydgoska – szkoła z przyszłością

Studenci i pracownicy dydaktyczni Politechniki Bydgoskiej korzystają od kilku tygodni z nowego budynku w fordońskim kampusie uczelni, w którym oprócz reprezentacyjnej auli mieszczą się pracownie i laboratoria, studium językowe oraz centralny dziekanat. W dzisiejszej (24 lutego) uroczystości oficjalnego otwarcia uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

– Politechnika Bydgoska to szkoła z przyszłością, bo mamy dziś czas dla inżynierów i budowniczych, realizatorów naszych wizji rozwojowych, i w najbliższym czasie się to nie zmieni. Z zadowoleniem przyjmuję informację o dynamicznej rozbudowie uczelnianego kompleksu, w tym finiszującej budowie hali Akademickiego Centrum Sportu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

– Jako samorząd województwa nie wyobrażamy sobie harmonijnego rozwoju naszego regionu bez dochowania należytej dbałości o rozwój szkolnictwa wyższego i o jego wysoki poziom naukowy i dydaktyczny. A Politechnika Bydgoska jest dla nas obecnie bardzo ważnym punktem odniesienia na mapie akademickiej regonu. Z podziwem i szacunkiem patrzymy na sprawnie prowadzone procesy inwestycyjne, ale i też na ambitne plany rozwojowe uczelni. Mottem uczelni jest stwierdzenie, że „świat potrzebuje inżynierów”. Potwierdzam to. Także nasz region ich potrzebuje. Dla województwa to miejsce już jest kuźnią kadr inżynierskich, a innowacyjny rozwój technologiczny nie może się wszak obyć bez doskonale wykształconych inżynierów. Świat nie może się jednak również obyć bez lekarzy, obeznanych z nowoczesną technologią, z cyfrową techniką, z robotami medycznymi, wspomagającymi leczenie. Tu, na Politechnice Bydgoskiej, dostrzeżono tę potrzebę i z satysfakcją wypada powitać inicjatywę utworzenia na tutejszej uczelni kierunków medycznych, kształcących specjalistów, którzy w przyszłości będą wdrażać w naszych szpitalach najnowocześniejsze technologie medyczne – stwierdził w swoim wystąpieniu podczas dzisiejszej uroczystości wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Imponujący przestronnością i dodającymi lekkości przeszkleniami nowy gmach dydaktyczny, do którego przeniesie się znaczna część zajęć, powstał w Alejach Kaliskiego, w sąsiedztwie Auditorium Novum, z którym jest skomunikowany łącznikiem. Ma 5 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Wewnątrz modułowego obiektu znajduje się m.in. sala wykładowa z audytorium na 600 miejsc, którą, dzięki mobilnym kurtynom akustycznym, można podzielić na dwie lub cztery części. Poza zajęciami dydaktycznymi będą się tu odbywać wydarzenia kulturalne i uroczystości uczelniane. Z dydaktycznej części obiektu i z centralnego dziekanatu będą korzystać studenci wszystkich wydziałów politechniki.

Inwestycja kosztowała 50 milionów złotych, na jej budżet złożyły się środki budżetu państwa i samorządu województwa oraz wkład własny uczelni.

Politechnika Bydgoska (do niedawna Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) jest liderem finiszującego obecnie, realizowanego dzięki środkom naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, projektu inwestycyjnego dotyczącego rozwoju zaplecza laboratoryjnego nauk technicznych i ścisłych, w którym jej partnerami są Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Projekt dotyczy zakupów wyposażenia dla laboratoriów naukowo-badawczych oraz związanych z tym robót budowlanych. Efektem jest powstanie nowej infrastruktury obejmującej Centrum Badawcze Struktur Wielkogabarytowych, Laboratorium Badawcze Podsystemów Funkcjonalnych oraz Międzyuczelniane Centrum KET (kluczowych technologii wspomagających – Key Enabling Technologies – chodzi o technologie o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego), które tworzy 11 laboratoriów badawczych. Dofinansowanie z RPO na realizację projektu to 33 miliony złotych.

Zobacz też:

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

23 lutego 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2023 r.

Ceremonia otwarcia nowego budynku dydaktycznego Politechniki Bydgoskiej, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPCeremonia otwarcia nowego budynku dydaktycznego Politechniki Bydgoskiej, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPCeremonia otwarcia nowego budynku dydaktycznego Politechniki Bydgoskiej, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPCeremonia otwarcia nowego budynku dydaktycznego Politechniki Bydgoskiej, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPCeremonia otwarcia nowego budynku dydaktycznego Politechniki Bydgoskiej, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPCeremonia otwarcia nowego budynku dydaktycznego Politechniki Bydgoskiej, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPCeremonia otwarcia nowego budynku dydaktycznego Politechniki Bydgoskiej, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPCeremonia otwarcia nowego budynku dydaktycznego Politechniki Bydgoskiej, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPCeremonia otwarcia nowego budynku dydaktycznego Politechniki Bydgoskiej, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPCeremonia otwarcia nowego budynku dydaktycznego Politechniki Bydgoskiej, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPCeremonia otwarcia nowego budynku dydaktycznego Politechniki Bydgoskiej, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP