Aktualności

Posiedzenie Komitetu Monitorującego, 11 marca 2021 r. fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Posiedzenie Komitetu Monitorującego, 11 marca 2021 r. fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020,  przygotowania związane z planowaniem programu regionalnego nowej perspektywy i działania samorządu województwa w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego były tematami obrad Komitetu Monitorującego RPO. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

Informację na temat zaawansowania realizacji naszego RPO 2014-2020 przedstawiła dyrektor Departamentu Wdrażania RPO w Urzędzie Marszałkowskim Barbara Jesionowska. Z raportów wygenerowanych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego wynika, że z przypadających na nasz region blisko 2 miliardów euro (8,7 mld złotych) mamy zakontraktowane 90 proc. środków (7,6 mld złotych), co oznacza prawie 3 tysiące zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie.

Z pieniędzy RPO finansujemy m.in. działania marszałkowskiego pakietu antykryzysowego, czyli samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce. Budżet pakietu to 910 milionów złotych, z czego uruchomiliśmy już 833 miliony złotych; najwięcej, 600 milionów złotych, w segmencie gospodarczym, 176 mln złotych w segmencie zdrowotnym, 47 mln złotych w projektach adresowanych do instytucji wsparcia społecznego, 9 milionów w przedsięwzięciach na rzecz edukacji (e-szkoła) i bezpieczeństwa publicznego.

Założenia dotyczące inwestowania środków unijnych w nowej perspektywie przedstawił komitetowi dyrektor marszałkowskiego Departament Funduszy Europejskich Rafał Pietrucień. W ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Kujawsko-Pomorskie będzie mieć do dyspozycji 1,5 miliarda euro, zgodnie z algorytmem opartym m.in. o liczbę ludności i PKB per capita. Ale pula ta będzie ostatecznie większa, bo do podziału na wszystkie województwa jest jeszcze 7,1 miliarda euro w ramach kontraktów programowych. Skorzystamy też z pieniędzy z Funduszu Odbudowy i programów krajowych, a prawdopodobnie także z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

– Alokacja przeznaczona na nasz program regionalny (i rządowa metoda jej wyliczenia) jest dla nas satysfakcjonująca. Natomiast pozostaje jeszcze kwestia dwudziestopięcioprocentowej rezerwy programowej.  Tu apelujemy o sprawiedliwy podział, uwzględniający konieczność wyrównywania szans rozwojowych dla takich regionów jak nasz – mówił marszałek Piotr Całbecki w lutym, podczas konsultacji z przedstawicielami rządu w sprawie funduszy europejskich dla Polski na lata 2021-2027.

Pierwsza wersja programu regionalnego województwa kujawsko-pomorskiego powinna być gotowa w kwietniu, konsultacje społeczne dokumentu planujemy na maj. Negocjacje programu z Komisją Europejską odbędą się najprawdopodobniej w trzecim i czwartym kwartale, a KE powinna zaakceptować nasz  program regionalny w grudniu.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

11 marca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2021 r.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego, 11 marca 2021 r. fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego, 11 marca 2021 r. fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego, 11 marca 2021 r. fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego, 11 marca 2021 r. fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego, 11 marca 2021 r. fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego, 11 marca 2021 r. fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego, 11 marca 2021 r. fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego, 11 marca 2021 r. fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego, 11 marca 2021 r. fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP