Aktualności

Szpital Zakaźny w Bydgoszczy, pracownik szpitala idący przez pusty korytarz izby przyjęć, ubrany w uszczelniony kombinezon, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Pakiet antykryzysowy pozwolił uniknąć zapaści

Marszałkowski pakiet antykryzysowy, czyli samorządowy wojewódzki program przeciwdziałania epidemii covid-19 i łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i gospodarce, działa już rok. To realna pomoc dla instytucji służby zdrowia, ośrodków wsparcia społecznego i firm w Kujawsko-Pomorskiem w trudnym dla nas wszystkich czasie. Źródłem finansowania są środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

– Cieszę się, że dzięki dobrej  współpracy z Komisją Europejską udało nam się w krótkim czasie uruchomić instrumenty i mechanizmy, które pozwoliły uniknąć zapaści w wielu dziedzinach – podkreśla marszałek Piotr Całbecki, który w pierwszych tygodniach po ogłoszeniu w ubiegłym roku stanu epidemii przewodniczył codziennym spotkaniom sztabu antykryzysowego w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Łóżka dla chorych na Covid-19

 

 • 1 569 łącznie we wszystkich szpitalach w regionie (1 167 zajętych)
 • 163 łóżka respiratorowe
 • 300 w szpitalu w Grudziądzu, który jest szpitalem koordynującym
 • W placówkach podległych samorządowi województwa 316
 • Nowy dedykowany oddział intensywnej terapii w marszałkowskim szpitalu w Toruniu

 

Segment medyczny naszego pakietu antykryzysowego

 

 • 130 milionów złotych na zakupy i inwestycje medyczne
 • Wsparcie dla wszystkich szpitali w regionie
 • Stworzona od podstaw pracownia tomografii komputerowej w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy
 • 138 respiratorów
 • 11 ambulansów
 • 4 nowe systemy do oznaczania koronawirusa dla laboratoriów
 • 40 defibrylatorów
 • 3 miliony rękawic jednorazowych
 • 650 tysięcy masek
 • Ćwierć miliona fartuchów jednorazowych
 • 18 tys. testów przesiewowych dla personelu przychodni i szpitali
 • 1000 testów kasetkowych dla podopiecznych Caritasu.

 

Dla działających w systemie publicznej służby zdrowia przychodni i szpitali samorząd województwa zakupił kombinezony, maski (w tym certyfikowane maski przeciwdrobnoustrojowe) i rękawice ochronne. Dostępne są od ręki, bezpłatnie.

 

Marszałkowski magazyn antycovidowy

 • wydano 600 tys. masek
 • wydano 40 tys. kombinezonów
 • wydano 1 mln rękawic
 • czekamy na kolejne zgłoszenia

 

W lutym wznowiliśmy testowanie na obecność koronawirusa personelu medycznego placówek służby zdrowia. Na zlecenie samorządu województwa badania wykonuje toruńska Pracownia Genetyki Nowotworów.

 

 

Wsparcie wytchnieniowe dla medyków z pierwszej linii

 

 • Udzielono 4,5 tys. noclegów (plus wsparcie psychologiczne)
 • Łącznie  ponad 1 700 osobom.

 

Ważnym, zwłaszcza w pierwszych miesiącach lockdownu, elementem pakietu była Kujawsko-Pomorska Pomorska Szkoła Internetowa.

 

 • 1 320 e-lekcji
 • Ten projekt nadal funkcjonuje, choć już w innej formule, koncentrując się na powtórkach i poszerzaniu materiału. Zajęcia są rejestrowane, naszą e-szkołę można znaleźć na oficjalnym kanale społecznościowym samorządu województwa.

 

Segment gospodarczy

 

 • Największy pod względem nakładów (75 proc. całości = 675 milionów złotych)
 • Mikrogranty inwestycyjne (przyznano blisko 2 000 firm na łącznie 66 mln złotych)
 • Granty do kapitału obrotowego (1 281 podmiotom wypłacono łącznie 45,7 mln złotych)
 • Pożyczki płynnościowe (podpisano 119 umów z przedsiębiorcami)
 • Ulgi covidowe dla wcześniejszych pożyczkobiorców (m.in. wakacje kredytowe).

 

 Wsparcie dla branży gastronomicznej i fitness

 

 • Uruchomiliśmy mechanizm, który pozwala na utrzymanie miejsc pracy
 • Dopłaty do wynagrodzeń: 3 tysiące złotych miesięcznie na pracownika
 • Konkretnie: od 6 do 12 tysięcy złotych, w zależności od obrotów, na utrzymanie jednego lub dwóch stanowisk pracy
 • Podpisano 450 umów grantowych
 • Na konta beneficjentów trafiło 4,6 mln złotych.

 

Wsparcie dla instytucji wsparcia społecznego (koordynacja: ROPS)

 

 • Dodatkowe wynagrodzenia na łączną sumę 5 mln złotych otrzymało 2,5 tysiąca pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i schronisk dla bezdomnych
 • Domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze w całym regionie otrzymały urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń
 • Przekazywane są kolejne porcje środków ochrony osobistej (masek, przyłbic i środków dezynfekcyjnych)
 • Granty z przeznaczeniem na dopłaty do wynagrodzeń dla personelu ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, przede wszystkim domów dziecka – po 1000 złotych brutto przez 3 miesiące począwszy od stycznia 2021.

 

Marszałkowski pakiet antykryzysowy, którego budżet zamyka się sumą 910 milionów złotych, był 9 marca tematem debaty online z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Europejskim Komitecie Regionów.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

11 marca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2021 r.