Aktualności

Centrum Ciechocinka, fot. Jacek Smarz
Centrum Ciechocinka, fot. Jacek Smarz

Porozumienie na rzecz Ciechocinka i regionu

Samorząd województwa i samorząd miejski Ciechocinka oraz marszałkowskie Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek chcą wspólnie działać na rzecz lepszego wykorzystania uzdrowiskowego i historyczno-kulturowego potencjału Perły Kujaw. Porozumienie w tej sprawie podpisali 22 lutego marszałek Piotr Całbecki, burmistrz Leszek Dzierżewicz i prezes Marcin Zajączkowski.

 

– Wspólne myślenie o przyszłości naszego najsłynniejszego uzdrowiska i próba zinstytucjonalizowania współpracy w tym zakresie to konieczność w sytuacji, gdy to PUC administruje ważną częścią ciechocińskiej infrastruktury publicznej, w tym tężniami solankowymi. Takie współdziałanie jest niezbędne jeśli myślimy o utrzymaniu marki Ciechocinka i marki regionu jako miejsca turystyki uzdrowiskowej – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  

 

Podpisane porozumienie zakłada szybkie (w ciągu dwóch tygodni) powstanie grupy roboczej której zadaniem będzie wypracowanie akceptowalnej dla wszystkich jego stron formuły zinstytucjonalizowanej współpracy. Ustanowiona w wyniku tych prac nowa wspólna instytucja samorządowa zarządzałaby najbardziej wartościową częścią uzdrowiskowej i historyczno-kulturowej infrastruktury Ciechocinka – w tym źródłami solanki, tężniami i warzelnią – działając także na rzecz promocji miasta jako kierunku turystyki uzdrowiskowej. W dokumencie jest też mowa o możliwości zabiegania o środki z funduszy europejskich.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 lutego 2016 r.

 

Ceremonia podpisania trójstronnego porozumienia na rzecz Ciechocinka, fot. Mikołaj KurasCeremonia podpisania trójstronnego porozumienia na rzecz Ciechocinka, fot. Mikołaj KurasCeremonia podpisania trójstronnego porozumienia na rzecz Ciechocinka, fot. Mikołaj KurasCeremonia podpisania trójstronnego porozumienia na rzecz Ciechocinka, fot. Mikołaj Kuras