Aktualności

Chodzi o wsparcie zawodowej aktywności kobiet i promocję dzietności, fot. Tymon Markowski
Chodzi o wsparcie zawodowej aktywności kobiet i promocję dzietności, fot. Tymon Markowski

Rodzinom będzie łatwiej

Będą pieniądze na przedsięwzięcia dzięki którym rodzice małych dzieci łatwiej odnajdą się na rynku pracy – na swoim posiedzeniu 18 lutego nasz Komitet Monitorujący RPO 2014-2020 przyjął zaproponowane przez zarząd województwa kryteria wyboru projektów w konkursach o dofinansowanie dotyczących kreowania wojewódzkiej polityki społecznej.

 

– To bardzo ważny kierunek interwencji, w którym chodzi z jednej strony o wsparcie zawodowej aktywności kobiet, a z drugiej o tworzenie możliwości dla dogodnego łączenia pracy zawodowej z rodzicielstwem i promocję dzietności. Przeznaczamy na to znaczne środki ze społecznego segmentu naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. To się będzie w budżetach rodzinnych liczyć – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku zostanie ogłoszony konkurs dotyczący między innymi systemowego finansowego wsparcia dla rodzin z dziećmi do lat trzech. Chodzi o częściowe (do 50 procent) pokrywanie ich wydatków na opiekę nad maluchami – zarówno wtedy gdy w godzinach pracy rodziców opiekuje się nimi żłobek lub klub dziecięcy, jak i wówczas gdy konieczne jest zatrudnienie niani. W pierwszym z ogłoszonych w tym segmencie konkursów alokacja wyniesie 5 milionów euro (według obecnego kursu ok. 22,5 mln złotych), do 2020 roku rozdysponujemy w ten sposób ponad 13 mln euro (ponad 60 mln złotych).

 

Będą też środki na powstawanie nowych miejsc w przedszkolach – i to zarówno na twarde inwestycje w tej dziedzinie, jak i na funkcjonowanie takich placówek. Bo choć od wielu lat solidnie wspieramy w naszym województwie opiekę przedszkolną, to zaszłości sprawiają, że nadal jesteśmy wśród regionów w których wciąż zbyt mało dzieci z niej korzysta. To także wsparcie dla rodzin, bo matkom dzieci w wieku 3-6 lat też trudno łączyć obowiązki rodzinne z zawodowymi. Pula środków w pierwszym rzucie to 9 mln euro (40,5 mln złotych).

 

Komitet Monitorujący zatwierdził też przygotowane na polecenie marszałka województwa kryteria wyboru dotyczące projektów adresowanych do pozostających bez zatrudnienia osób gotowych do założenia własnej firmy. Chodzi nam nie tylko o impuls w postaci środków na rozruch działalności gospodarczej, ale też o stworzenie mechanizmów które sprawią, że mikroprzedsiębiorstwa będę zdolne do trwałego funkcjonowania. W arsenale narzędzi wsparcia, oprócz bezzwrotnej dotacji na start, znajdą się doradztwo i usługi które należy określić jako asystenturę początkującego mikrobiznesmena, a także wypłacane miesięcznie subwencje które można będzie przeznaczyć na przykład na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego. Konkurs o dofinansowanie, który wyłoni tego rodzaju programy, zostanie ogłoszony także w najbliższych miesiącach. Do rozdysponowania w nim jest 5 mln euro (22,5 mln złotych), a łącznie do 2020 przeznaczamy na tego typu interwencję 11,5 mln euro (blisko 52 mln złotych).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego  

 

19 lutego 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2016 r.

 

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl