Aktualności

Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego we Włocławku, zrewitalizowane dzięki wsparciu z RPO na lata 2007-2013, fot. Wojtek Szabelski/Freepress.pl
Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego we Włocławku, zrewitalizowane dzięki wsparciu z RPO na lata 2007-2013, fot. Wojtek Szabelski/Freepress.pl

Dla rewitalizacji

Odnowione rynki, ulice i kamienice, przywrócone lokalnym społecznościom tereny poprzemysłowe oraz nowe funkcje dla niszczejących dotąd gmachów – to efekty realizacji inwestycji z zakresu rewitalizacji, współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W nowym unijnym rozdaniu wsparcie na rewitalizację trafi nie tylko do wszystkich miast, ale również na tereny wiejskie. Drugie spotkanie informacyjno-szkoleniowe na ten temat odbyło się22 lutego w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Dzięki środkom z Unii Europejskiej na lata 2007-2013 lokalne programy rewitalizacji realizowały 32 miasta w regionie. Największymi beneficjentami były Bydgoszcz, w której spektakularną rewitalizację przeszła Wyspa Młyńska, a także Toruń, gdzie gruntownie przebudowano między innymi ulicę Mickiewicza. Wśród włocławskich inwestycji znalazła się rewitalizacja Starego Miasta, w Grudziądzu strefę nadrzeczną przystosowano do nowych funkcji rekreacyjno-turystycznych, a w Inowrocławiu rewitalizację przeszło centrum miasta. Skorzystały też mniejsze miasta: w Chełmży zagospodarowano teren nad jeziorem, w Tucholi wypiękniał plac Wolności, a w Wąbrzeźnie plac Jana Pawła II.

 

– Pieniądze na realizację programów rewitalizacyjnych pomogły odmienić oblicza kujawsko-pomorskich miast. W nowym okresie programowania tego rodzaju wsparcie będzie dostępne również dla społeczności na terenach wiejskich. Chodzi nie tylko o odnowę infrastruktury, ale przede wszystkim o pomoc w kompleksowym rozwiązywaniu problemów społecznych danych obszarów – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego projekty z zakresu rewitalizacji będą mogły realizować wszystkie miasta a także społeczności lokalne na terenach wiejskich. Tylko w puli środków przeznaczonych dla miast samorządowe władze województwa zarezerwowały na ten cel około 220 milionów złotych. W przypadku obszarów wiejskich kwoty przeznaczone na rewitalizację poznamy po zatwierdzeniu przygotowanych przez społeczności lokalne dokumentów strategicznych.

 

Wsparcie trafi między innymi na przebudowę i modernizację budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Skorzystają samorządy lokalne i ich jednostki, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły a także partnerzy publiczno-prywatni. Szczególny nacisk będzie położony na powiązanie projektów inwestycyjnych z działaniami „miękkimi”, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych.

 

Samorządy i społeczności lokalne przygotowują obecnie dokumenty strategiczne niezbędne do skutecznego zabiegania o wsparcie. Gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie z regionu mogą się także ubiegać o wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Pula środków dla gmin z Kujaw i Pomorza to 4,6 miliona złotych. Nabór wniosków ruszy 1 marca. Więcej informacji o konkursie.

 

22 lutego w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla miast i gmin przygotowujących się do aplikowania o środki na rewitalizację. Przedstawiciele gmin uzyskali informacje dotyczące cech i elementów prawidłowo opracowanych programów rewitalizacji w oparciu o regulamin konkursu oraz przyjęte przez zarząd województwa zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przedstawione zostały również możliwości finansowania działań rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji o spotkaniach informacyjnych.

 

Więcej informacji o rewitalizacji

 

Prezentacje przedstawione podczas spotkań informacyjno-szkoleniowych

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 lutego 2016 r.